Contacte

Passeig 10 d’abril,

2n. 2na.

Casa de Cultura

Apartat de Correus 162

17520 Puigcerdà

ieceretans@gmail.com

Tel.: 972.880.458

 

 

Els Pirineus i les àrees circumdants durant el tardiglacial - Novembre del 2006

Resultats preliminars de les anàlisis de distribució espacial al jaciment de Montlleó (Prats i Sansor, Cerdanya)

 

Autor

Xavier Esteve i Gràcia, SERP, Universitat de Barcelona.

 

Resum

La situació del jaciment magdalenià a l’aire lliure de Montlleó és clau per entendre el pas dels éssers humans a través dels Pirineus en plena època glacial. Aquesta localització, però, comporta intrínsecament una sèrie d’alteracions postdeposicionals que podrien haver compromès la integritat del registre arqueològic. Els resultats preliminars de les anàlisis de distribució espacial permeten observar que, tot i haver hagut afectacions de diferent intensitat en els elements que conformen el jaciment, en aquest encara es poden reconèixer estructures i relacions entre materials arqueològics.