Contacte

Passeig 10 d’abril,

2n. 2na.

Casa de Cultura

Apartat de Correus 162

17520 Puigcerdà

ieceretans@gmail.com

Tel.: 972.880.458

 

 

XIV Col·loqui internacional d’arqueologia de Puigcerdà - ponències.

Allué Martí, Ethel. Universitat Rovira i Virgili, Investigadora de l’Institut de Recerca IPHES, Tarragona : Antracologia al sud dels Pirineus

Aura Tortosa, J. Emili. Professor titular de Prehistòria, Universitat de València, València : Les dades radiomètriques al sud dels Pirineus

Averbouh, Aline. Responsable científic. CNRS - ESEP et UPI - UMR 7041 ArScAn. UMR 6636, Aix-En-Provence : Indústria òssia al nord dels Pirineus

Ballista, S. : La fi del Magdalenià i l’epipaleolític entre el Massís Central i els Pirineus

Barandiarán Maestu, Ignacio. Universidad del País Vasco. Catedràtic de Prehistòria, Investigador principal del Grup de Recerca en Prehistòria, Vitoria : Homenatge a Georges Laplace

Barbaza, Michel. Catedràtic a la Universitat de Tolosa. Director de l’UTAH, Toulouse : La fi del Magdalenià i l’epipaleolític en els Pirineus centrals i orientals

Bazile, Frédéric. Director de Recerca al CNRS, Chargé de Conférence a l’EPHE, Lattes : La fi del Magdalenià i l’epipaleolític a la Provença i al Llenguadoc oriental || Caracterització i circulació dels materials silicis al nord dels Pirineus

Bergadà Zapata, M. Mercè. Professora titular de Prehistòria. Universitat de Barcelona. SERP., Barcelona : Sedimentologia i geoarqueologia al sud dels Pirineus

Bon, François. Maître de conférences en Préhistoire à l’Université de Toulouse-le-Mirail/UTAH, Toulouse : Homenatge a Georges Laplace

Bracco, Jean-Pierre. Maître de Conférences a l’ESEP, Aix-En-Provence : La fi del Magdalenià i l’epipaleolític a la Provença i al Llenguadoc oriental

Burjachs Casas, Francesc. Universitat Rovira i Virgili - PI-Vinculat de la Fundació ICREA - Co-coordinador de la Xarxa Temàtica PALEOCAT - Col·laborador de l’IPHES, El Catllar (El Tarragonès) : Palinologia al sud dels Pirineus

Calvo Trías, Manuel. Universitat de les Illes Balears. Professor titular de Prehistòria, Palma (Illes Balears) : Traceologia al sud dels Pirineus

Cochard, David. UTAH - UMR 5608 – CNRS - Toulouse II - Le Mirail, Toulouse : Arqueozoologia al nord dels Pirineus

Courty, Marie-Agnès. UMR 5198, Tautavel / Talteüll : Antracologia al nord dels Pirineus

Costamagno, Sandrine. Responsable de recerca (arqueozoologia) a la Universitat de Tolosa. UTAH, Toulouse : Arqueozoologia al nord dels Pirineus

Dachary, Morgane. Doctoranda a la Universitat Paris X - Nanterre, Saint Cernin de Reilhac : La fi del Magdalenià i l’epipaleolític en els Pirineus occidentals i les Landes

Detrain, Luc. Agent de categoria 5 a l’INRAP. Especialitat: Indústria lítica, Talence : La fi del Magdalenià i l’epipaleolític entre el Massís Central i els Pirineus

Ferrier, Catherine. Maître de conférences a la Universitat de Burdeus. Especialitat: Geoarqueologia, Talence : Sedimentologia i geoarqueologia al nord dels Pirineus

Foucher, Pascal. DRAC de Midi-Pyrénées - Service Régional de l’Archéologie, Toulouse : Caracterització i circulació dels materials silicis al nord dels Pirineus

* Fullola i Pericot, Josep Maria. Catedràtic de Prehistòria de la UB - Investigador principal al Grup de Recerca del SERP, Barcelona : El Magdalenià clàssic entre el Llenguadoc occidental i Catalunya

Garcia Argüelles, Pilar. Professora titular de Prehistòria de la UB, Barcelona : La fi del Magdalenià i l’epipaleolític a Catalunya

García Díez, Marcos. Universidad del País Vasco. Professor de Prehistòria, Vitoria : Art i simbolisme al sud dels Pirineus

González, J. : Traceologia al sud dels Pirineus

Grégoire, Sophie. Centre Européen de Recherches Préhistoriques de Tautavel, UMR 5140 Archéologie des Sociétés méditerranéennes. Equipe préhistoire méditerranéenne et africaine, Tautavel / Talteüll - Lattes : Caracterització i circulació dels materials silicis al nord dels Pirineus

Ibáñez Estévez, Juan José. Universidad de Cantabria. Investigador de l’IIPC. Unitat Associada al CSIC, Santander : Traceologia al sud dels Pirineus

Jalut, Guy. Professor a la Universitat Paul Sabatier, Tolosa de Llenguadoc III, Toulouse : Palinologia al nord dels Pirineus

Jordá Pardo, Jesús F. Facultad de Geografía e Historia. UNED, Madrid : Les dades radiomètriques al sud dels Pirineus

Langlais, Mathieu. Doctorand a les Universitats de Tolosa de Llenguadoc i Barcelona, Toulouse : Els inicis del Magdalenià a ambdós costats del Pirineu || El Magdalenià clàssic entre el Llenguadoc occidental i Catalunya

Laroulandie, Véronique. UTAH - UMR 5608 – CNRS - Toulouse II - Le Mirail, Toulouse : Arqueozoologia al nord dels Pirineus

Lorblanchet, M. : La fi del Magdalenià i l’epipaleolític entre el Massís Central i els Pirineus

Mangado Llach, Xavier. Universitat de Barcelona. SERP. Investigador, Barcelona : Caracterització i circulació dels materials silicis al sud dels Pirineus

Martín Cólliga, Araceli. Àrea de Coneixement i Recerca. Generalitat de Catalunya, Barcelona  : Homenatge a Georges Laplace

Martzluff, Michel. Maître de conférences en prehistòria i responsable d’educació a la Universitat de Perpinyà, Perpinyà : La fi del Magdalenià i l’epipaleolític en els Pirineus centrals i orientals

Mazo, C. : Traceologia al sud dels Pirineus

Montoya, Cyril : La fi del Magdalenià i l’epipaleolític a la Provença i al Llenguadoc oriental

Nadal Lorenzo, Jordi. Universitat de Barcelona. Professor de Prehistòria, Barcelona : Arqueozoologia al sud dels Pirineus

Oberlin, Christine. Investigadora al Centre de Datation par le RadioCarbone. Université de Lyon, Lyon : Les dades radiomètriques al Nord dels Pirineus

Ortega Cobos, David. Universitat de Girona - IPAC - Investigador, Santa Coloma De Farners (La Selva) : Caracterització i circulació dels materials silicis al sud dels Pirineus

Petit Mendizábal, M. Àngels.Universitat de Barcelona. Professora titular de Prehistòria, Barcelona : Homenatge a Georges Laplace

Philibert, Sylvie. Investigadora en traceologia de l’UMR 150, Tolosa de Llenguadoc, Toulouse : Traceologia al nord els Pirineus

Sacchi, Dominique. Centre d’Anthropologie, Toulouse : El Magdalenià clàssic entre el Llenguadoc occidental i Catalunya

Soler Masferrer, Narcís. Catedràtic de Prehistòria de la UdG - Investigador responsable al Grup de Recerca de Prehistòria de l’IPAC - President de l’Institut d’Estudis Gironins, Girona : El Magdalenià clàssic entre el Llenguadoc occidental i Catalunya 

Serrat, David. Departament de Geodinàmica i Geofísica. Universitat de Barcelona, Barcelona : Sedimentologia i geoarqueologia al sud dels Pirineus

Tarriño Vinagre, Andoni. Universidad del País Vasco. Dept. de Geografía, Prehistoria y Arqueología. Àrea de Prehistoria. PI-Vinculat, Vitoria-Gasteiz : Caracterització i circulació dels materials silicis al sud dels Pirineus

Tejero Cáceres, José Miguel. UNED. Becari Postdoctoral, Madrid : Indústria òssia al sud dels Pirineus

Terradas Batlle, Xavier. Científic titular del CSIC-Barcelona. Gestió de recursos minerals, Barcelona : Caracterització i circulació dels materials silicis al sud dels Pirineus

Utrilla Miranda, Pilar. Catedràtica de Prehistòria a la Universidad de Zaragoza, Zaragoza : La fi del Magdalenià i l’epipaleolític a l’Aragó i Navarra 

*Valdeyron, Nicolas. Maître de conférences a la Universitat de Tolosa de Llenguadoc, Toulouse : La fi del Magdalenià i l’epipaleolític entre el Massís Central i els Pirineus 

Vaquero Rodríguez, Manuel. Universitat URV. IPHES-AUTOQUAT. PI adscrit al projecte, Tarragona : La fi del Magdalenià i l’epipaleolític a Catalunya