Contacte

Passeig 10 d’abril,

2n. 2na.

Casa de Cultura

Apartat de Correus 162

17520 Puigcerdà

ieceretans@gmail.com

Tel.: 972.880.458

 

 

Els Pirineus i les àrees circumdants durant el tardiglacial - Novembre del 2006

Disponibilitat de matèries primeres silícies i explotació antròpica a la vessant meridional dels Pirineus orientals

 

Autors

Xavier Mangado, Universitat de Barcelona-SERP

David Ortega, Universitat de Girona

Xavier Terradas, CSIC-IMF

 

Resum

Presentem una síntesi actualitzada dels treballs de prospecció duts a terme sobre les diferents formacions geològiques susceptibles de proporcionar matèries primeres de natura silícia per a la producció de l’instrumental lític tallat. Partint d’una documentació preliminar del potencial geològic disponible, presentem la caracterització de les diferents litologies explotades i la seva representació als jaciments de cronologia tardiglacial dins la zona d’estudi.