Contacte

Passeig 10 d’abril,

2n. 2na.

Casa de Cultura

Apartat de Correus 162

17520 Puigcerdà

ieceretans@gmail.com

Tel.: 972.880.458

 

 

Els Pirineus i les àrees circumdants durant el tardiglacial - Novembre del 2006

El magdalenià clàssic entre el Llenguadoc occidental i Catalunya

 

Autors

Narcís Soler, Universitat de Girona - Facultat de Lletres

Mathieu Langlais

Josep Maria Fullola

Dominique Sacchi

 

Resum

El magdalenià dels dos costats, septentrional i meridional, del Pirineus mediterranis, malgrat les diferències en el nombre i caràcter dels jaciments, presenta una evolució comuna, que és la general de tot el magdalenià clàssic, però amb unes certes particularitats regionals. Si bé els Pirineus podien haver estat durant el magdalenià una barrera ecològica, com semblaria indicar la raresa del ren al vessant meridional, no van ésser una barrera cultural. Els contactes entre els grups magdalenians d’un costat i l’altre devien ésser freqüents, i això d’alguna manera es plasma en la cultura material que ens han deixat.

La iconografia magdalenia és millor coneguda al nord dels Pirineus, però a nivell decoratiu i d’art moble també es poden establir comparacions amb els jaciments meridional.