Contacte

Passeig 10 d’abril,

2n. 2na.

Casa de Cultura

Apartat de Correus 162

17520 Puigcerdà

ieceretans@gmail.com

Tel.: 972.880.458

 

 

Els Pirineus i les àrees circumdants durant el tardiglacial - Novembre del 2006

La introducció a Catalunya del mètode d’excavació i registre de camp Laplace-Méroc

 

Autora

Maria Àngels PETIT I MENDIZÀBAL, Universitat de Barcelona. Professora titular de Prehistòria.

 

Resum

Georges Laplace es mostrà sempre preocupat per qüestions de metodologia aplicada a la arqueologia prehistòrica. Tot i que amb modificacions, el sistema d’excavació i enregistrament anomenat sistema Laplace-Méroc o aplicació de les coordenades cartesianes a l’excavació s’empra actualment amb normalitat. Aquest treball tracta d’explicar quan i com fou introduït a Catalunya.

 

La difusió del mètode fou tardana respecte de països com França i força lenta. Així podem observar uns primers anys de tempteig i tímida posada en pràctica (1969-1974), uns anys d’eclosió del seu ús no sense reticències (1975-1981) i una generalització a partir d’aquell moment amb algunes modificacions substancials.

 

La introducció de l’ordinador en el treball de camp, àdhuc a peu d’excavació i l’aplicació d’alguns programes informàtics (relacionats amb els sistemes d’informació geogràfica: SIG) han permès alleugerir moltes tasques relacionades amb el registre de la informació que proporciona l’excavació i el seu posterior aprofitament científic.