Contacte

Passeig 10 d’abril,

2n. 2na.

Casa de Cultura

Apartat de Correus 162

17520 Puigcerdà

ieceretans@gmail.com

Tel.: 972.880.458

 

 

Els Pirineus i les àrees circumdants durant el tardiglacial - Novembre del 2006

Paleoambient del Tardiglacial al sud dels Pirineus vist a través de la Palinologia

 

Autor

Francesc BURJACHS i CASAS, Professor de Recerca de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) adscrit a l’Àrea de Prehistòria de la Universitat Rovira i Virgili (URV) - Plaça Imperial Tàrraco, 1. 43005. Tarragona. francesc.burjachs@urv.cat

 

Resum

Es presenta una síntesi de les dades pol·líniques disponibles al sud dels Pirineus, zona cantàbrica oriental i llevant ibèric. Aquestes dades provenen tant de jaciments arqueològics (Picamoixons, Abric Agut, Bauma dels Pinyons, Cova del Parco, Tossal de la Roca, etc.), com de dipòsits naturals (Banyoles, Olot, Salines, etc.).

 

S’intenta aproximar les dades climàtiques i de paisatge vegetal als complexos tecnològics d’aquesta època. Així, amb edats calendari, el període de 16 a 14 ka (quilo-anys BP) és fred i sec, dominat per una estepa de artemísies, quenopodiàcies i gramínies, on no hi deixen de viure alguns roures, bedolls i pins arrecerats en refugis microclimàtics. Després, entre el 14 i 12,5 ka aprox. es produeix la millora interestadial del Bölling-Alleröd, amb el ressorgiment postglacial d’arbres-arbusts colonitzadors: bedoll, aurons, avellaner, pins, cupressàcies i, fins i tot, roures. La fase següent entre 12,5 i 11,5 ka aprox., corresponent al Younger Dryas, es manifesta no tant freda com en altres indrets europeus, però si amb els darrers dominis estadials (freds) d’artemísies i efedres. Superat aquest darrer esdeveniment glacial, la vegetació interglacial comença a recuperar-se, amb domini de pioners, com ara pins, bedoll, aurons i cupressàcies, amb corbes descendents d’artemísia i gramínies. La recuperació definitiva del paisatge temperat Holocè (roure, alzina, avellaner, etc.) no es produirà fins 9 ka BP