Contacte

Passeig 10 d’abril,

2n. 2na.

Casa de Cultura

Apartat de Correus 162

17520 Puigcerdà

ieceretans@gmail.com

Tel.: 972.880.458

 

 

Els Pirineus i les àrees circumdants durant el tardiglacial - Novembre del 2006

Caracterització dels episodis sedimentaris i climàtics en el vessant meridional dels Pirineus durant els 16.000 fins els 10.000 anys BP.

 

Autors

M. Mercè Bergadà, SERP. Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia. Universitat de Barcelona. bergada@ub.edu

David Serrat, Departament de Geodinàmica i Geofísica. Universitat de Barcelona.

 

Resum

L’objectiu d’aquesta presentació és exposar una síntesis dels dipòsits i episodis sedimentaris que es documenten a l’àrea pirenaica, centrant-nos principalment en el sector oriental, en les cronologies proposades per a aquest Col·loqui. En primer lloc, fem referència a les glaceres rocalloses, que malgrat no tenir-ne datacions absolutes precises, per la seva situació estratigràfica se situen en aquesta franja cronològica. Tenen especial importància per les connotacions de tipus paleoambiental, fred intens i aridesa, que comporta la seva gènesis com també per la seva extensió geogràfica. Seguidament tractem els registres arqueològics dels quals s’ha estudiat l’evolució sedimentària i geoarqueològica, entre altres destaquem, especialment, el jaciment de Montlleó (Prats i Sansor, La Cerdanya), que se situa entorn als 15.500 anys BP i la cova del Parco (Alòs de Balaguer, Noguera) que compren el tram des dels 14.500 fins els 10.000 anys BP. De fet, aquest últim registre és un dels que ofereix la seqüència més detallada d’aquest període a la vessant meridional dels Pirineus.

 

Davant dels resultats obtinguts, en aquesta etapa es constata un règim sedimentari, tant detrític com antròpic, molt actiu i que es tradueix en uns episodis climàtics de periodicitat relativament curta