Contacte

Passeig 10 d’abril,

2n. 2na.

Casa de Cultura

Apartat de Correus 162

17520 Puigcerdà

ieceretans@gmail.com

Tel.: 972.880.458

 

 

Món Ibèric als Països Catalans - Novembre del 2003

El món ibèric al País Valencià. Un passeig pel temps i una ullada al futur.

 

Autora

Feliciana SALA I SELLÉS, Professora Titular d’Arqueologia, Universitat d’Alacant - Feliciana.Sala@ua.es

 

Resum

No es pot entendre l’estat actual de la investigació de la cultura ibèrica al País Valencià sense conèixer quins han estat els precedents historiogràfics, ja que aquests expliquen, en bona part, les actuacions i les línies d’estudi empreses des dels anys 50. A més, també han representat un punt de partida important per al avanços ocorreguts en els anys 80 i 90.

Per aquesta raó, la nostra intervenció comença per un repàs dels pioners de l’arqueologia valenciana, de la seua obra i de les institucions que els recolzen. En aquesta primera part, el discurs segueix un ordre geogràfic, amb una descripció independent per a les tres províncies, però finalitzem amb el necessari anàlisi global que defineix les aportacions de la arqueologia ibèrica valenciana al coneixement general de la cultura ibèrica d’aquests moments.

En una segona part, ens dediquem als projectes d’investigació empresos per les universitats, serveis d’investigació i museus valencians, duts a terme al llarg dels anys 80 i 90, els quals s’insereixen ja en el període de maduresa que caracteritza els estudis ibèrics en general. Una fase de la investigació que R. Enguix va qualificar molt encertadament com “una etapa feliç”.

En tercer lloc, i en una mena de recapitulació, descrivim, per una banda, les aportacions de l’arqueologia ibèrica valenciana actual a l’avanç dels coneixements generals sobre la cultura ibèrica; d’altra banda, recordarem les mancances que encara afecten a la investigació al País Valencià; i finalment, parlarem dels nous temes de discussió, plantejats en els últims anys gràcies a les recents troballes, especialment al sud del País, que enceten nous i interessants debats per als propers temps.