Contacte

Passeig 10 d’abril,

2n. 2na.

Casa de Cultura

Apartat de Correus 162

17520 Puigcerdà

ieceretans@gmail.com

Tel.: 972.880.458

 

 

Món Ibèric als Països Catalans - Novembre del 2003

Algunes reflexions sobre l’epigrafia ibèrica a Catalunya.

 

Autors

M. Isabel PANOSA, Professora associada de la Universitat Internacional de Catalunya - mpanosa@cir.unica.edu

 

Resum

El document que aquí es presenta exposa en primer lloc algunes qüestions problemàtiques sobre l’epigrafia ibèrica en general: abast i funció de la llengua ibèrica, estat actual dels estudis paleogràfics, situació dels estudis regionals i aspectes metodològics relatius a la revisió i informatització del material epigràfic. En segon lloc dedica un espai a l’epigrafia ibèrica de l’època de romanització. En darrer lloc ofereix una aproximació a la situació de l’epigrafia catalana (amb l’estat actual de les troballes) i apunta algunes relacions amb el Llenguadoc–Rosselló.