Contacte

Passeig 10 d’abril,

2n. 2na.

Casa de Cultura

Apartat de Correus 162

17520 Puigcerdà

ieceretans@gmail.com

Tel.: 972.880.458

 

 

Món Ibèric als Països Catalans - Novembre del 2003

El mon ibèric al nord-est peninsular. Panorama actual de la recerca.

 

Autors

Francisco GRACIA ALONSO, Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia. Universitat de Barcelona.

 

Resum

En els darrers cinc anys, el desenvolupament dels projectes de recerca i les intervencions arqueològiques d’urgència han permès avançar en el coneixement de la cultura Ibèrica a l’àrea del nord-est peninsular. Diversos congressos i reunions científiques han tractat en profunditat aspectes monogràfics d’aquesta problemàtica, consolidant diversos estadis de coneixement i obrint nous camins o vies de investigació. Amb tot, l’augment de dades no s’ha vist reflectit en la realització de síntesis que permetin reconstruir els processos històrics de la Protohistòria superant interpretacions desfasades basades en moltes ocasiones en clixés ja superats.

Volem en aquesta ponència fer un repàs de la situació actual dels estudis sobre el món ibèric incidint en les novetats aportades en els camps següents:

  • El procés de transició entre el Bronze Final i la primera Edat del Ferro. La definició dels sistemes de poblament.
  • Estudis del territori i configuració dels sistemes d’ocupació de les àrees depenents del nuclis de població principals. L’hàbitat rural.
  • Els models d’organització econòmica. La problemàtica del comerç interior i els contactes comercials a llarga distància. Les modificacions en la cronologia, objectius i abast de l’impacte colonial-comercial mediterrani.
  • La definició del sistemes organitzats interns dels grans nuclis de població. L’aplicació del model palacial en la fase de l’Ibèric Ple.