Contacte

Passeig 10 d’abril,

2n. 2na.

Casa de Cultura

Apartat de Correus 162

17520 Puigcerdà

ieceretans@gmail.com

Tel.: 972.880.458

 

 

Món Ibèric als Països Catalans - Novembre del 2003

Les necròpolis ibèriques a Catalunya

 

Autors

Joaquim GARCÍA ROSELLÓ: Museu de Mataró, El Carreró, 17-19, 08301 Mataró. jgarcia@ajmataro.es

Dolors ZAMORA MORENO: Museu de Mataró, El Carreró, 17-19, 08301 Mataró.

 

Resum

A diferència d’altres àrees peninsulars, la informació que es disposa a Catalunya sobre les pràctiques funeràries de la cultura ibèrica és escassa i fragmentaria. Aquesta manca de coneixement es deu bàsicament a la migradessa de jaciments arqueològics de caire funerari. De fet, des de la descoberta i excavació l’any 1986 de la necròpolis laietana del Turó dels Dos Pins, a Cabrera de Mar, només s’ha produït una nova troballa d’una àrea d’enterrament –can Ros–, també a la vall de Cabrera de Mar, la qual, pel seu deficient estat de conservació, no aporta dades significatives.

A part d’algunes necròpolis i tombes que cronològicament se situen en el període del Primer Ferro, en les quals es detecten certes influències d’un iberisme naixent, estrictament de l’etapa de l’Ibèric Antic es coneixen les necròpolis de la Oriola, a prop d’Amposta –Montsià–, de Mianes, a Santa Bàrbara –Baix Ebre–, de Mas de Mussols, a Tortosa –Baix Ebre- i de Can Canyís a Banyeres –Baix Penedès–. A aquest llistat cal afegir la tomba aïllada de la Granja Soley –Santa Perpètua de Mogoda, Vallès Occidental–.

La relativa abundància de jaciments paleoibèrics no es correspon amb la qualitat de les dades i de la informació que d’ells se’n poden extreure, al contrari del que succeeix amb el període Ibèric Ple, del qual només es coneixen les necròpolis de Puig de Serra –Serra de Daró, al Baix Empordà- i de Can Rodon i del Turó dels Dos Pins a la vall de Cabrera de Mar –Maresme­­–, així com la tomba aïllada de Can Miralles/Can Modolell i el grup de tombes de Can Ros, també a la vall de Cabrera de Mar.

De l’etapa final de la cultura ibèrica o, si és vol, del període de la romanització no es coneixen ni tombes ni cementiris. Tant sols es compta amb algunes esteles –com per exemple les de Rubí, Barcelona, Badalona o Sant Hipòlit de Voltregà– i alguns escassos fragments escultòrics trobats fora del seu context originari.