Contacte

Passeig 10 d’abril,

2n. 2na.

Casa de Cultura

Apartat de Correus 162

17520 Puigcerdà

ieceretans@gmail.com

Tel.: 972.880.458

 

 

Món Ibèric als Països Catalans - Novembre del 2003

El món ibèric a les comarques meridionals de Catalunya

 

Autors

Dr. Jordi DILOLI FONS, Professor de l’Àrea d’Història Antiga de la Universitat Rovira i Virgili. jdf@fll.urv.es

Sr. David BEA CASTAÑO, Arqueòleg. Investigador del Grup de Recerca de la Universitat Rovira i Virgili Seminari de Topografia Antiga. beachimi@hotmail.com

Àrea d’Història Antiga. Facultat de Lletres. Universitat Rovira i Virgili. Plaça Imperial Tarraco, 1. 43005. Tarragona. Tel.: 977559733

 

Resum

En la present ponència pretenem mostrar un estat de la qüestió sobre els estudis de poblament ibèric que s’han desenvolupat i s’estan duent a terme en l’actualitat a les comarques meridionals de Catalunya. En aquest sentit, podem diferenciar clarament dues zones en el territori analitzat : una primera, més meridional, que englobaria el curs inferior del riu Ebre, i una segona, definida a partir del nord del Coll de Balaguer, que emmarcaria el Camp de Tarragona, el Baix Penedès i la Conca de Barberà.

 

Els equips que han treballat o que en aquests moments desenvolupen els seus projectes d’investigació en aquesta àrea són diversos: la Universitat de Barcelona (equips del Dr. Joan Sanmartí al Castellet de Banyoles (Tivissa, Ribera d’Ebre), al Castellot de la Roca Roja (Benifallet, Baix Ebre) i a Alorda Park i el seu territori (Calafell, Baix Penedès) i del Dr. Francesc Gràcia a la Moleta del Remei i a Sant Jaume Mas d’en Serra (Alcanar, Montsià), l’Àrea d’Història Antiga de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (equips del Dr. Jordi Diloli i David Bea a Les Planetes (Bítem-Tortosa, Baix Ebre), L’Assut (Tivenys, Baix Ebre), El Calvari (Vilalba dels Arcs, Terra Alta) i la mateixa ciutat de Tarragona (Tarragonès) i de la Universitat de Lleida (equip de la Dra. Núria Rafel a l’assentament del Molà (Priorat)). Les tasques desenvolupades passen per prospeccions sistemàtiques de diverses àrees d’aquest vast territori, com per exemple, de la zona del Baix Penedès, relacionada amb Alorda, o del Baix Ebre–Montsià, per posar alguns exemples, prospeccions que han estat completades amb l’excavació d’alguns dels assentaments localitzats, fet que contribueix a donar una bona idea dels models de poblament existents.

 

El cas de la ciutat de Tarragona, amb interessants nivells ibèrics i republicans, ha funcionat de manera diferent. No s’ha traçat cap projecte conjunt, doncs les dades han estat recuperades per diversos equips arqueològics en diferents excavacions d’urgència, i en alguns casos resulten disperses. No obstant, i degut a la importància del model de poblament urbà en època ibèrica i republicana a la ciutat, resulta interessant aportar una visió conjunta d’aquestes dades en la present ponència, així com presentar alguns dels darrers resultats de l’estat de la investigació.

 

Malgrat que es tracta d’una zona força treballada, cal efectuar postes en comú de resultats, així com difondre a nivell ample, no solament científic, la riquesa del poblament ibèric en la Catalunya meridional. Aquest fet es deu a que la majoria dels equips treballen per separat, encara que aquesta mancança s’intenta solucionar mitjançant la convocatòria de congressos, taules rodones o convencions, com per exemple les Ires Jornades d’Arqueologia Ibèrica de Tivissa, celebrades el novembre de 2001, que pretenien donar una visió de conjunt del fenomen. En aquest sentit seria interessant la celebració de trobades científiques periòdiques que posessin al dia la gran quantitat de dades existents sobre un territori molt treballat i a voltes oblidat, que presenta greus problemàtiques com ara el trencament existent entre el sud i el nord, o el buit en els estudis de ciutats com Tortosa o Tarragona, que esdevenen vertaderes voltes de clau vertebradores dels seus respectius territoris. En aquest sentit, aquesta ponència ha de ser un inici i no un final del camí que ha de dur a la investigació a la publicació de resultats globalitzadors, almenys pel que respecta als models de poblament ibèrics d’aquestes àrees meridionals.