Contacte

Passeig 10 d’abril,

2n. 2na.

Casa de Cultura

Apartat de Correus 162

17520 Puigcerdà

ieceretans@gmail.com

Tel.: 972.880.458

 

 

Món Ibèric als Països Catalans - Novembre del 2003

Aspectes paleoantropològics del període ibèric

 

Autors

Domènec CAMPILLO

Bibiana AGUSTÍ

 

Resum

Les restes esquelètiques humanes es manifesten durant el període ibèric sota diferents aspectes. D’una banda, en estructures funeràries agrupades en forma de necròpolis d’incineració; aquesta fórmula sepulcral és la més coneguda pel que fa a la seva topografia i a l’estudi dels materials arqueològics dipositats en les tombes alhora que la més desconeguda pel que fa al material antropològic.

 

A part dels dipòsits d’incineració, però, el període ibèric compta amb nombrosos casos d’inhumació d’adults en estructures pròpiament sepulcrals que, tot i no ser excepcionals, són poc habituals. D’una altra banda, el dipòsit ritual de nadons en àmbits domèstics ha deixat de ser anecdòtic d’ençà dels anys 80, en que s’expandiren les troballes i els estudis antropològics. Finalment, les restes adultes aïllades es multipliquen any rere any en poblats ibèrics, amb localitzacions de caire públic dins els espais urbans. Els jaciments d’Ullastret i del Mas Castellar constitueixen bons exemples dels diferents dipòsits.

 

Aquest estudi planteja la interpretació de les diferents manifestacions sepulcrals i els seus efectius antropològics. Al mateix temps, es descriuen i discuteixen diferents pràctiques rituals, com les dels cranis enclavats i les mutilacions dentàries, que resulten de la lectura dels elements ossis i dentaris.