Comunicació

XIII COL·LOQUI INTERNACIONAL D’ARQUEOLOGIA DE PUIGCERDÀ

Món Ibèric als Països Catalans - Novembre del 2003

La producció de bronze a l’àrea d’Ullastret: aportacions arqueomètriques
M. Carme ROVIRA i HORTALÀ1


1 Col. Museu d’Arqueologia de Catalunya

Passeig de Sta. Madrona 39-41

Parc de Montjuic

08038-BARCELONA

e-mail:carmerovira@wanadoo.es

 
Mots Clau - I

Resum

L’objectiu d’aquest treball és donar a conèixer aspectes de la producció de bronze ibèrica a partir de les dades obtingudes per la recerca arqueomètrica a l’àrea d’Ullastret. Als jaciments de l’Illa d’en Reixac i del Puig de Sant Andreu s’han identificat residus minerals i metàl·lics de diversa natura i cronologia que indiquen la presència de tallers productius locals. L’estudi d’un grup de mostres mitjançant SEM i FRX permet incidir en els seus aspectes tècnics i proposar interpretacions de caire econòmic.