Comunicació

XIII COL·LOQUI INTERNACIONAL D’ARQUEOLOGIA DE PUIGCERDÀ

Món Ibèric als Països Catalans - Novembre del 2003

L’estudi del territori de l’oppidum d’Ullastret (1997-2003). Ocupació extra muros i paisatge rural.

Rosa PLANA1 ; Aurora MARTIN2

Amb la col·laboració de F. CODINA3 i B. CRAMPE11 Universitat de Pau

2 Museu d’Arqueologia de Catalunya-Ullastret

3 Col·laborador del MAC-Ullastret

 
Mots Clau - I

Resum

En aquest treball s’exposen els resultats obtinguts dins el projecte d’estudi del territori d’Ullastret, des del seu inici -el 1997- fins ara. Es fa una presentació dels objectius i de la metodologia emprada, basada especialment en la prospecció del terreny, i que en les dues darreres campanyes s’ha completat amb l’excavació fora dels jaciments majors (Camp de Davant del Puig de Sant Andreu, barri artesanal al nord del PSA i pedrera del Puig de Serra) i la prospecció aèria. També s’han tingut en compte els treballs realitzats per M. Oliva extramurs.

Es presenta la classificació dels vestigis de superfície, amb una proposta sobre les formes de l’hàbitat rural, la seva periodització i les fases d’ocupació de l’espai rural; també s’estudia la relació oppidum-territori. Finalment, i en relació a l’abandonament de l’oppidum, s’estudia el desenvolupament d’un tipus particular d’hàbitat en el territori, a partir de les evidències dels jaciments de Camp de Mas Petit, Sant Martí de Llaneres i Creu de l’Estany.