Comunicació

XIII COL·LOQUI INTERNACIONAL D’ARQUEOLOGIA DE PUIGCERDÀ

Món Ibèric als Països Catalans - Novembre del 2003

La Cerdanya preromana: ceretans i/o ibers?

 

Oriol OLESTI i VILA1

Oriol MERCADAL i FERNÀNDEZ21 Professor de la UAB i UOC.

2 Director del Museu Cerdà de Puigcerdà. oriol@museucerda.com

Mots Clau - Cerdanya; Ceretans; Ibers

Resum

D’entre les principals ètnies i comunitats ibèriques que les fonts grecoromanes ubiquen al territori del nordest peninsular, sens dubte són els ceretans o cerretans un dels pobles que encara plantegen més dubtes als investigadors. Des de la seva ubicació i extensió, passant per la seva filiació cultural, els ceretans presenten una problemàtica específica, que durant molt temps ha estat força desatesa.

Des de fa unes dècades, però, diversos investigadors han iniciat un treball sistemàtic en el territori de l’actual Cerdanya –la qual  si bé no pot considerar-se l’única zona entesa com a “ceretana”, sí que pot definir-se com una de les seves àrees centrals–, amb l’objectiu d’analitzar l’evolució del poblament en aquesta àrea, des de la prehistòria fins a la tardoantiguitat, i poder així identificar els grans moments i processos de canvi, així com intentar mostrar les característiques del que podríem anomenar el període “ceretà”. Així, els estudis desenvolupats sobre les bases de l’anàlisi del territori, l’ecologia històrica i la toponímia, a part d’una prospecció arqueològica més sistemàtica i algunes excavacions –massa poques i reduïdes encara–, ens han permès elaborar una síntesi del que podria haver estat la transformació de les comunitats cerdanes al llarg de l’època antiga.