Comunicació

XIII COL·LOQUI INTERNACIONAL D’ARQUEOLOGIA DE PUIGCERDÀ

Món Ibèric als Països Catalans - Novembre del 2003

La Balma del Gai (Moià). Primeres proves d’ocupació ibèrica a l’altiplà del Moianès

Jordi NADAL1

Ramón ÁLVAREZ1 (dibuixos)

Alícia ESTRADA1 &

Pilar GARCIA-ARGÜELLES1


1 SERP. Dept. de Prehistòria, Ha Antiga i Arqueologia. Universitat de Barcelona. C/Baldiri Reixac s/n. 08028. Barcelona.

Mots Clau - 

Resum

Durant les campanyes  de 2002 i 2003 ha estat localitzada una estructura, al nivell "superficial" de la Balma del Gai, que ha suposat una de les primes evidències de poblament ibèric a l’altiplà del Moianès. L’estructura excavada forma un cercle de pedres que amida al voltant d’un metre de diàmetre entre el que es localitza ceràmica atribuïble a l’ibèric antic i s’associa a un gos, molt mal conservat però que hauria estat dipositat en connexió. Interpretem  aquesta estructura com un possible espai cultual relacionat amb la balma. Les dades obtingudes ens aporten nova llum  pel que fa a  l’ús del gos domèstic com a element de sacrifici en el món ibèric, en un ventall de litúrgies cada cop més diversificat, així com novetats en l’ocupació d’un territori de pas, el Moianès, extremadament mancat, fins ara, d’un registre arqueològic per a aquest període.