Comunicació

XIII COL·LOQUI INTERNACIONAL D’ARQUEOLOGIA DE PUIGCERDÀ

Món Ibèric als Països Catalans - Novembre de 2003

Estudi de les restes humanes de la Moleta del Remei  (425-300 aC) des de l’anàlisi química

Jordi MANERO1

Elena GARCIA23

M. Eulàlia SUBIRÀ23

 

1 Col·legi Salesià Sant Joan Bosco, P. Vall d’Hebron, 258, 08035 - Barcelona

2 Unitat d’Antropologia, Dpt, de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia, Universitat Autònoma de Barcelona

3 Laboratori de Paleoantropologia i Paleopatologia, Museu d’Arqueologia de Catalunya, C. Sta Madrona 39-41, 08038 Barcelona

       E-Mail Eulalia.Subira@uab.es

2 Unitat d’Antropologia, Dpt, de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia, Universitat Autònoma de Barcelona

3 Laboratori de Paleoantropologia i Paleopatologia, Museu d’Arqueologia de Catalunya, C. Sta Madrona 39-41, 08038 Barcelona

       E-Mail Eulalia.Subira@uab.es

 
Mots Clau -

Resum

A la Moleta del Remei (Alcanar, Montsià) foren localitzades les restes d’un mínim de sis nens d’edat compresa entre 8 mesos de gestació i un mes de vida extrauterina. Cinc d’aquests nens es localitzaren dins una mateixa estructura semicircular delimitada per pedres de mida gran i tapada per dues petites lloses de pedra que clausuraven el conjunt com a cista. Aquestes restes foren estudiades antropològicament per l’Oriol Mercadal i en Domènec Campillo. Tanmateix ja fa uns anys es plantejà la possibilitat de buscar altres camps des dels que obtenir alguna mena d’informació directa d’aquestes restes òssies. Així s’han analitzat químicament mostres òssies d’aquests sis individus. Els elements analitzats han estat el calci, el fòsfor, el ferro l’estronci, el bari, el coure, el zinc, el magnesi, el manganès i el sodi. També han estat analitzades restes de fauna com a patrons en l’anàlisi química. L’objectiu d’aquest treball no es tan sols aportar dades de possibles mancances nutricionals dels nens i de les mares, sinó també contribuir a conèixer la possible causa de mort.