Comunicació

XIII COL·LOQUI INTERNACIONAL D’ARQUEOLOGIA DE PUIGCERDÀ

Món Ibèric als Països Catalans - Novembre del 2003

Modificació i canvi en el sistema defensiu de l’establiment de Sant Miquel de Vinebre (Ribera d’Ebre). Un efecte de la romanització del territori?

 

Margarida GENERA

Carlos BRULL

Anna GÓMEZ

Joan ALBERICH

 

Mots Clau - I

RESUM:

Presentem l’estudi centrat en el sistema defensiu localitzat en el jaciment de  Sant Miquel de Vinebre, que ens ha permès comprovar la introducció d’una sèrie de transformacions en el disseny de cadascun dels elements constructius que el configuren.