Contacte

Passeig 10 d’abril,

2n. 2na.

Casa de Cultura

Apartat de Correus 162

17520 Puigcerdà

ieceretans@gmail.com

Tel.: 972.880.458

 

 

Món Ibèric als Països Catalans - Novembre del 2003

Primeres dades sobre el poblat ibèric del Puig del Castell (Cassà de la Selva, Gironès)

 

Autors

Maribel FUERTES AVELLANEDA, Janus, SL

Jordi MERINO SERRA, Janus, SL

 

Resum

El poblat ibèric de Puig del Castell fou documentat per primera vegada l’any 1964 i entre els anys 1966 i 1969 fou objecte de diverses intervencions dirigides per Miquel Oliva. L’any 2001 s’hi han reanudat les excavacions, que han continuat els anys 2002 i 2003. En aquest pòster volem presentar un avenç dels primers resultats d’aquestes campanyes.

El poblat està situat a l’est del terme de Cassà de la Selva (Gironès), en una zona de petits turons que formen els darrers contraforts de les Gavarres, amb una magnífica vista sobre la plana circumdant. És una zona molt rica, amb gran tradició agrícola i que ha estat ocupada gairebé de forma permanent per l’home des de la prehistòria.

Les nostres campanyes han permès augmentar considerablemet els coneixements de què disposàvem respecte a les característiques i l’urbanisme del jaciment. En primer lloc, s’ha realitzat l’exhumació quasi completa del tram de muralla paral·lel al vessant est del puig, de més de 95 m de llarg. També s’han pogut documentar i delimitar sis de les cases que es troben adossades a la muralla, i l’excavació de la banda nordest del puig ha permès recuperar una possible torre de la muralla, que ja fou excavada durant la dècada dels 60. Finalment, s’han localitzat tres estructures adossades perpendicularment al perímetre extern de la muralla, que possiblement eren contraforts.

Aquests resultats constitueixen les primeres dades certes a l’entorn del poblament ibèric del vessant oest del massís de les Gavarres i de la part circumdant de la plana de la Selva, un sector fins ara totalment desconegut pel que fa al coneixement de l’època preromana.