Contacte

Passeig 10 d’abril,

2n. 2na.

Casa de Cultura

Apartat de Correus 162

17520 Puigcerdà

ieceretans@gmail.com

Tel.: 972.880.458

 

 

Món Ibèric als Països Catalans - Novembre del 2003

L’oppidum ibèric de L’Esquerda, una aproximació al territori ausetà

 

Autora

Montserrat DE ROCAFIGUERA i ESPONA, Fundació Privada L’Esquerda.

 

Resum

El territori dels ibers ausetans és un espai d’investigació relativament recent per part d’equips multidisciplinaris d’arqueòlegs. Els treballs actuals comencen a explicar la fesomia i l’evolució històrica d’un territori que les fonts clàssiques esmenten repetides vegades, especialment en les darreres etapes de la història. Un dels jaciments que es troba en curs d’estudi, l’Esquerda (Roda de Ter), ha aportat recentment nova llum, no sols sobre la cultura ibèrica en general, sinó més concretament sobre un dels períodes més convulsos de la història dels ibers: el pas del segle III al segle II a.C. Potentíssims nivells d’incendi datables d’aquest moment, que destrueixen parts considerables de la fortalesa del període ibèric ple, i els subsegüents nivells d’arrasament i d’amortització de cadascuna de les estructures defensives, demostren que l’arribada dels romans i la formació de l’Hispània citerior no va ser per als ausetans – com confirmen les fonts arqueològiques, a més de les escrites- una transició pacífica.