Contacte

Passeig 10 d’abril,

2n. 2na.

Casa de Cultura

Apartat de Correus 162

17520 Puigcerdà

ieceretans@gmail.com

Tel.: 972.880.458

 

 

Món Ibèric als Països Catalans - Novembre del 2003

L’agricultura, la ramaderia i la pesca en les societats ibèriques de la Laietània, la Cossetània i la Ilercavònia

 

Autors

Montserrat COMAS, Museu de Badalona

Jordi JUAN TRESSERRAS, Projecte Arqueologia dels Aliments, Universitat de Barcelona - Museu Arqueològic de Catalunya, Barcelona

Joan Carles MATAMALA, Projecte Arqueologia dels Aliments, Universitat de Barcelona - Museu Arqueològic de Catalunya, Barcelona

Rosa Maria PLAYÀ, Projecte Arqueologia dels Aliments, Universitat de Barcelona

María Josefa VILLALBA, Projecte Arqueologia dels Aliments, Universitat de Barcelona

 

Resum

Les investigacions realitzades en els darrers anys en diferents jaciments arqueològics ibèrics de la Laietània, la Cossetània i la Ilercavònia permeten extreure dades per a una valoració conjunta sobre les activitats agropequàries i pesqueres realitzades per les societats ibèriques en aquestes àrees des del període ibèric antic fins la romanització. Es farà especial referència a les dades obtingudes a partir de les investigacions arqueobotàniques, arqueozoològiques i de compostos orgànics.