Contacte

Passeig 10 d’abril,

2n. 2na.

Casa de Cultura

Apartat de Correus 162

17520 Puigcerdà

ieceretans@gmail.com

Tel.: 972.880.458

 

 

Món Ibèric als Països Catalans - Novembre del 2003

Els temples de l’oppidum d’Ullastret. Aportacions al seu coneixement.

 

Autors

CASAS, S.: Col·laborador del MAC-Ullastret

CODINA, F.: Col·laborador del MAC-Ullastret

MARGALL, J.: Col·laborador del MAC-Ullastret

MARTIN, A.: Museu d’Arqueologia de Catalunya-Ullastret

DE PRADO, G.: Col·laborador del MAC-Ullastret

Estudi dels paviments: PATIÑO, C.: Universitat de Girona

 

Resum

Al Puig de Sant Andreu d’Ullastret s’han identificat tres temples. Dos tenen planta de tipus in antis i es troben situats a la terrassa superior del turó (temples 1 i 2). El tercer (temple 3), que seria el més antic, es troba a uns 20 m d’aquests, a l’inici de la vessant nord de l’oppidum.

El reestudi de les estructures, dels diaris d’excavació i dels materials arqueològics recuperats a l’excavació, ha permès datar els edificis, que no varen estar en ús contemporàniament, sinó que es succeïren des de la transició dels segles V-IV aC fins a l’època romana.

Els ex-vots trobats a les excavacions es relacionen amb el temple 1, el menor i més antic dels dos que es troben a la part alta del jaciment.

Així mateix, l’estudi dels paviments trobats dins l’àmbit del temple 2 permet assegurar que aquest va perviure, almenys, fins al s. I dC.