Contacte

Passeig 10 d’abril,

2n. 2na.

Casa de Cultura

Apartat de Correus 162

17520 Puigcerdà

ieceretans@gmail.com

Tel.: 972.880.458

 

 

Món Ibèric als Països Catalans - Novembre del 2003

El territori ilerget oriental: evolució del poblament i definició de fronteres

 

Autors

Xavier BERMÚDEZ LÓPEZ, Grup de Recerca d'Arqueologia Clàssica, Protohistòrica i Egípcia

 

Resum

La recerca sobre el poble ilerget ha fixat sovint la seva atenció en la definició del territori que aquest ocupava. Per assolir aquest objectiu s’ha recorregut a fonts d’informació com els escrits dels autors clàssics o la distribució de determinats elements mobles, posant-les sempre en comú –en major o menor mesura– amb els límits naturals de les planes de Lleida i d’Osca. Malgrat aquesta relativa tradició historiogràfica, el estudis existents sobre el territori ilerget acostumen a tenir un abast micro o mesoespacial, sense abordar una anàlisi global del territori.

L’objectiu del nostre estudi se centra en la definició dels límits orientals del territori ilerget, prenent com a base l’evolució del poblament d’un àrea que depassa amb escreix –de forma premeditada– la que tradicionalment ha estat considerada com a ilergeta. L’anàlisi de la distribució dels jaciments sobre el territori ens ha permès apuntar l’existència durant el període ibèric ple –fase que podem considerar com a únic moment d’organització pròpiament ibèrica del territori– d’una ampla franja despoblada que constitueix una veritable terra de ningú.