Contacte

Passeig 10 d’abril,

2n. 2na.

Casa de Cultura

Apartat de Correus 162

17520 Puigcerdà

ieceretans@gmail.com

Tel.: 972.880.458

 

 

Món Ibèric als Països Catalans - Novembre del 2003

El jaciment iberoromà de Monteró (Camarasa, La Noguera). Resultats preliminars de les intervencions arqueològiques

 

Autors

Xavier BERMÚDEZ, Universitat de Barcelona

Josep CRUELLS, Universitat de Barcelona

Miguel Ángel GONZÁLEZ, Universitat de Barcelona

Núria MORELL, Institut Català d’Arqueologia Clàssica

Jordi PRINCIPAL, Institut Català d’Arqueologia Clàssica

 

Resum

El jaciment de Monteró 1 s’estén sobre la plataforma superior del serrat de Monteró (Camarasa, La Noguera), el qual ocuparia una superfície de c. 12.000 m2. Des de l’indret es disposa d’un excel·lent domini visual sobre bona part de la depressió central catalana que s’obre vers el sud, al mateix temps que es controla el pas i la circulació del Segre a partir de les primeres serralades prepirinenques.

Un altre element que fa de Monteró 1 un indret excepcional és la seva riquesa en restes metal·lúrgiques, que es concreten en peces d’escòria, estris i utillatge de ferro, aplics i altres objectes de metall (bronze, ferro i plom), així com abundant numerari, que s’adiuen a la cronologia proporcionada pel material ceràmic recollit també en superfície, el qual s’ajustaria a una franja, grosso modo, de segona meitat de segle II aC-inicis s. I aC. Tanmateix, entre aquests objectes recuperats de manera incontrolada també s’hi troben peces de cronologia més antiga.

En 2002 s’endegà un projecte de recerca destinat a l’estudi i a l’adequació del jaciment, sota el patrocini de l’Ajuntament de Camarasa i la direcció científica de l’ICAC, en el marc del qual ja s’han realitzat dues campanyes d’excavacions (2002 i 2003), els resultats preliminars de les quals presentem aquí.