XII Col·loqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerdà

Puigcerdà, 10, 11 i 12 de novembre del 2000


 

Programa

 

El Col·loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà dedica la seva dotzena edició al període que va de la fi del neolític als inicis de l’edat del bronze, per centrar-se en el calcolític i en la problemàtica específica del Campaniforme. L’absència, a Catalunya, d’una monografia actualitzada sobre aquest moment, així com les reunions internacionals més recents palesen la necessitat de tornar sobre la definició d’una sèrie de conceptes. L’espai geogràfic serà la zona est del Pirineu i ambdós costats d’aquest: Catalunya i el Llenguadoc, i de l’Ebre a la Garona.

Enguany es retrà homenatge al Professor Dr. Domènec Campillo. Tot i que no es tracta d’un arqueòleg en el sentit estricte de la paraula, la recerca duta a terme per ell en el camp de l’antropologia biològica i de la paleopatologia ha estat unànimement reconeguda pels arqueòlegs. I d’altra banda, els seus treballs han tractat en moltes ocasions l’àmbit pirinenc.

La filosofia dels Col·loquis ha estat sempre la de promoure les relacions i l’intercanvi entre els dos vessants del Pirineu. A aquesta voluntat s’afegeix la presència regular d’Andorra i el seu actiu paper en l’organització de les reunions, de col·laboració transfronterera i d’obertura. Per això, el Col·loqui estarà estructurat en cinc sessions, cadascuna de les quals serà precedida per una introducció sintètica que exposarà la problemàtica de la investigació a cadascun dels dos vessants pirinencs. Així mateix, una taula rodona dirigida pels ponents clourà cada tema.

Els treballs s’hauran de presentar íntegres, acompanyats d’un resum màxim de 15 línies i de tres paraules clau –en cas de no haver-ho fet abans–, a més tardar a la fi del 2000, atès que les actes han d’ésser publicades, inexcusablement, abans del novembre del 2001 per raó d’ajuts institucionals. L’extensió de les comunicacions no serà superior a 10 pàgines de text i 3 figures, mentre que les ponències no hauran de tenir més de 20 pàgines acompanyades d’un màxim de 6 pàgines d’il·lustracions. El text s’haurà de presentar en suport informàtic i entorn WORD/WRITE/CLARIS de MACINTOSH o bé, WORD (95 a 98) de PC, amb els marges normals estipulats per l’ordinador, a l’espai d’1,5 i caràcter de 12 punts, o bé es poden fer arribar per e-mail a: museucerda@ctv.es  Les il·lustracions s’entregaran, preferiblement, en paper o en disquet i fetes amb programes d’abast general.

Per tenir dret a publicar és condició indispensable el fet d’inscriure’s, així com de presentar i defensar personalment el treball. El temps atorgat serà de 15 minuts per a les comunicacions i de 40 per a les ponències.

 

Divendres, 10

10.00 h  Rebuda dels participants  
10.30 h Presentació  
11.00 h Introducció Jean Guilaine
11.30 h

 Tema 1 (Datacions i periodització): ponències

d’ A. Martín / J. Gasco
13.15 h Comunicacions Annie MONTÉCINOS / Joan B. LÓPEZ, Natàlia ALONSO, Emili JUNYENT i Angel LAFUENTE
13.45 h Taula rodona  
14.30 h Dinar tradicional  
16.00 h Tema 2 (Hàbitat, territori i paisatge) ponències de M. Molist, F. Burjachs i R. Piqué / J. Vaquer i D. Galop
17.45 h Comunicacions    Robert LLEONART I CASADEVALL, Imma BASSOLS I FERNÁNDEZ, Toni LOU I MARTÍNEZ, Daniel DAVÍ I SALVAÑÀ / Imma BASSOLS, Daniel DAVÍ  i David FARELL / Montse SIMON i Oriol VICENTE / Maria ADSERIAS, Immaculada TEIXELL, M. Jesús BARRIO, Pilar BRAVO, M. del Carmen CARBONELL, Antoni FERNÁNDEZ, Helena MARTÍNEZ,  Natàlia MOTOS, M. Dolores YNGUANZO (CODEX - Arqueologia i Patrimoni) / Antoni PALOMO, Alba RODRÍGUEZ, Montse CARBÓ i Sílvia COMELLAS / Antoni PALOMO i Alba RODRÍGUEZ / Marc FERRÉ i Raquel PIQUÉ / J.-J. DUFRAIGNE, E. GUILLET, F. JALLET / Rémi MARTINEAU / Maria SAÑA 
20.15 h Taula Rodona  
     

 

Dissabte, 11

9.00 h Tema 3 (Cultura material, economia i comerç) ponències de M. A. Petit, J.L. Maya i A. Martín / F. Claustre, F. Briois i N. Valdeyron
10.45 h Comunicacions

Nathalie ROUQUEROL / Laurent BOUBY / Paulette PAUC / Emma GUERRERO VILA i Mònica OLIVA POVEDA / Guilhem LANDIER / Julia ROUSSOT-LARROQUE / Juan Francisco GIBAJA, Antoni PALOMO i Sara ALIAGA / Jacques COULAROU, Laurent CAROZZA i Alain VIGNAUD / Olivier LEMERCIER / Xavier CLOP / Hélène VERGÉLY

13.00 h Taula rodona  
14.00 h  Dinar (lliure)  
16.00 h Tema 4 (Arquitectura funerària)

ponències de J. Tarrús  / V. Porra

17.45 h Comunicacions Lluis Plantalamor Massanet / Sara ALIAGA, Imma BASSOLS, Daniel DAVÍ, Toni LOU, Robert LLEONART, Oriol MERCADAL, Bibiana AGUSTÍ, Alberto BARRIOS, Eduard CHIMENOS, Juan Francisco GIBAJA i Toni PALOMO / Pere CAMPMAJO / Philippe CHAMBON / Richard IUND
19.00 h Taula rodona  
20.00 h Homenatge al Prof. Dr. Domènec Campillo  
22.00 h Sopar commemoratiu  

 

Diumenge, 12
10.00 h Tema 5 (Antropologia, demografia i ritual funerari) ponències de B. Agustí i O. Mercadal / H. Duday
11.45 h Comunicacions Anna BLASCO, Mª Josefa VILLALBA, Manel EDO, Alicia ALESAN i Assumpció MALGOSA / Alba RODRÍGUEZ, Antoni PALOMO i Tona MAJÓ / Alberto BARRIOS MORENO, Eduardo CHIMENOS KÜSTNER i Oriol MERCADAL FERNÁNDEZ / Artur CEBRIÀ, Josep MESTRES, Raül BARTROLÍ, Ethel ALLUÉ, Mercé BERGADÀ, Eduard CHIMENOS,  Oriol MERCADAL, Jordi NADAL i Genís RIBÉ / Núria ARMENTANO i Assumpció MALGOSA / Xavier CLOP,  Josep-Miquel FAURA i Tona MAJÓ / Antonio PALOMO, Àngel BOSCH i Ramon BUXÖ
13.00 h Taula rodona  
14.00 h Conclusions i cloenda  

L’Organització es reserva el dret de prolongar el Col·loqui fins a la tarda en cas de necessitat o d’efectuar les modificacions pertinents  per raons d’horari o per criteri propi.