Nom Ponència Hora Tema
Jean GUILAINE    

INTRODUCCIÓ

Araceli MARTÍN Cólliga Datacions absolutes i periodització de la fi del neolític a l’edat del bronze en la Catalunya peninsular   1.- Datacions absolutes i periodització
Joan Salvador MESTRES
Jean GASCÓ Datacions absolutes i periodització de la fi del neolític a l’edat del bronze en la Catalunya peninsular  
Miquel MOLIST Paisatge, territori i hàbitat als vessants meridionals dels Pirineus, en el III mil·lenni   2.- Hàbitats, territori i paisatge
Francesc BURJACHS
Raquel PIQUÉ
Jean VAQUER Le IIIème millénaire av. J.-C. dans la zona nord-pyrénénne: la question des habitats  
Didier GALOP Activités agro-pastorales et modifications de l’environnement sur le versant nord-Pyrenéen au tournant du III°millénaire av. J.C  
Araceli MARTÍN Cultura material, economia i comerç de la fi del neolític a l’edat del bronze en la Catalunya peninsular   3.- Cultura material, economia i comerç
José Luis MAYA
Maria Àngels PETIT
Françoise CLAUSTRE    
François BRIOIS
Nicolas VALDEYRON
Josep TARRÚS Els monuments funeraris del III mil·lenni cal AC : tradició i varietat   4.- Arquitectura funerària
Valérie PORRA Architecture mégalithique sur le versant nord des Pyrénées de l'Est  
Bibiana AGUSTÍ Antropologia i ritual funerari en la transició del neolític a l’edat del bronze a la Catalunya Sud   5.- Antropologia, demografia, ritual funerari

Oriol MERCADAL
Henri DUDAY