mestall   butlletí de l'associació d'història ruraldata contingut
51 juny 2022 Portada. Novetats de 2022
L’Associació. Sortida a la muntanya del Mont i Lladó (Alt Empordà). Recercat 2022 a Igualada
Llibres. Enric Vicedo i Rius, Història econòmica de Lleida i de la Catalunya occidental. Territori,
societat, condicions de vida i canvi històric (1640- 1975)
Entrevista. Jaume Torras Elias
Arxius. Fons documentals de l’Arxiu Històric de Girona útils per a la història agrària de les comarques
gironines.
Patrimoni. Molins de marea. L’exemple del molí de Santa Olaja (Arnuero, Cantàbria)
Recerques.
Sergi Torrent, La redempció de censos i censals eclesiàstics afectats per la desamortització de Mendizábal. Un apropament provincial: Girona (1836-1854).
Maria Cufí, Els oficis de la construcció a la segona meitat del segle XVIII: una anàlisi a través del Registre d’Hipoteques.
Pep Molist. L’impacte de la immigració a Sant Hilari Sacalm: 1900-1980
50
desembre 2021
Portada. un número ben especial
L’Associació. Lliurament del 19è premi Mestall. Besora, busa i la selva: l’evolució demogràfica
de les parròquies de navès des de 1924. Sortida al cap de creus
Dossier especial: 50 butlletins.
David Moré. Camí, temps... 50 Mestalls i més.
Mònica Bosch. La diglòssia dels hisendats. Nacionalisme espanyol i Guerra del Francès
Rosa Congost. El doctor Bahí havia llegit Capmany.
Pere Gifre. Arxius d’advocats, arxius per a la història del segle XVIII-XIX. A propòsit de l’arxiu Fages de Figueres
Rosa Lluch. Un príncep del segle XI? Mir Geribert i el Penedès
Josep Mas. Tu amb Sant Pere i nosaltres amb Bacus. Alguns exemples de banquets fúnebres
a la societat rural del segle XVIII

Joan Molla i Esther Loaisa. Sant Antoni de Calonge, assentat sobre l’arenal del mar
Enric Saguer. Fusta incombustible. Notes sobre la manufactura de pipes de bruc
a les comarques gironines

Lluís Sales. L’apicultura pagesa a l’edat mitjana
Pep Vila. El llibre de «casos resolts». El vademècum de Josep Moner i Vilar, rector de la parròquia de Vilatenim (segona meitat del segle XIX)
Sebastià Villalón. Del censal al debitori. Continuïtats i transformacions en el crèdit hipotecari a les acaballes de l’Antic Règim
Marisa Roig. La fàbrica de productes làctics de Castelló d’Empúries
Erika Serna. Els fons dels despatxos professionals
Narcís Soler. Anar a estassar a bosc
Entrevista. Jaume Torras elias
Llibres. Elvis Mallorquí Garcia, Camins històrics. David Moré Aguirre i Mario Zucchitello Gilioli, El santuari de Sant Grau de Vallpresona (Tossa).Més de sis-cents anys de talaia espiritual i social de la comarca
Trobades. XXXII Seminari d’Història Economica i Social: Crisis, catàstrofes i canvi social
49juny 2021Portada. Crida per al Mestall número 50
Dossier. Apunts d’uns anys de contagi. Verges i la Tallada, 1589-1592
Actualitat. Per un món rural sustentable: aproximació històrica a la proposta d’una renda bàsica universal
Patrimoni. Exposició: «Sentir la sureda» de Michele Curel, al Museu del Suro
Entorn de la sal. Un viatge de l’Escala a Cardona i, d’aquí, a les salines d’Añana (Àlaba)
Llibres. Marisa Roig, El curs del Fluvià en el tram baix, segles XVI-XX. De Sant Pere Pescador a Empúries
48desembre 2020Portada. L’associació afronta nous reptes
L’Associació. Lliurament del 18è premi Mestall: Postguerra i maquis a La pobla de Benifassà. La fira d’animals de Verdú (1378-1968)
Dossier: Epidèmies històriques. La primera onada de reacció historiogràfica davant de la coViD-19
Notes en guaret. Els preus agrícoles a la comarca de La selva a partir de les estimacions dels inventaris post mortem (1775-1780)
Notes de lectura. Enric Saguer. Els cortals empordanesos del segle XIII al XXI. Sis estudis.
Trobades. XXXI seminari d’Història econòmica i social. Les dones i les classes
trobada d’Hse-Hsa. Quan l’investigador en història social de l’economia-història social de l’art es fa
numericus
Jornada. Les corts jurisdiccionals i les fonts  per al seu estudi (Corona d'Aragó, edat mitjana i època moderna)
Recerques. La guerra civil catalana i la crisi financera de Barcelona durant el regnat de Joan II (1458-
1479). Els contractes matrimonials de Vic (1349-1352). Entre la xarxa i l’aixada: la relació dels pescadors amb la terra a la comarca de la Selva (Blanes-Lloret-Tossa), 1400-1512.
47juny 2020Portada. Reflexionar sobre epidèmies històriques en temps pandèmics
Dossier. La pesta negra de l’edat mitjana, a propòsit de l’obra de Samuel K. Cohn, Jr. Pandèmies, fronteres agroecològiques i colonització humana. Morter de farmàcia. La Vall de Santa Creu, 1652: la pesta buida una llar. La pesta de Marsella que mai no va arribar (1720): el doctor Bahí, els germans Prats i la filla del sastre. El desconeixement és contagiós: impacte del còlera-morbo de 1834 a Girona. Traces d’epidèmies històriques
Llibres. J. A. Abellán i C. Puncernau, Foc, terra i aigua. Forns, rajoleries i pous de glaç del Pla de l’Estany. X. Puigvert, Els noms de la terra: Notes sobre toponímia de la Garrotxa
Notes de lectura. B. Moreno (ed.), Els inventaris post-mortem. Ll. Sales, La jurisdicció a Sabadell a la baixa edat mitjana
L’Associació. Sortida. Les paradoxes del despoblament: crònica d’una visita a Marmellar i a Vilafranca. Ruta per la Girona de l’aigua i del setge de 1285
Trobades. Col·loqui «Contra l’impost: revoltes antifiscals a Europa (segles XIV-XVI)»: crònica d’una iniciativa en curs.
46desembre 2019Portada. Canvis socials a la regió de Girona en el segle XVIII
L’Associació. Lliurament del 17è Premi Mestall: Amb la mort als talons. Crònica d’una fugida i dues guerres
Entrevista. Enrique Llopis Agelán
Trobades. XXIV Trobada de centres d’estudis locals i comarcals de les terres de Girona. XXX Seminari d’Història Econòmica i Social: del traç al byte. Eines digitals per a l’estudi històric del canvi social
Llibres. Joan Anton Abellán i Ramon Casadevall: Qui té roba per rentar? Rentadors, safareigs i vivers del Pla de l’Estany
Notes de lectura a l’entorn de la Biblioteca d’Història Rural. Lluís Serrano Jiménez. Tancar la terra.
Pràctiques de propietat i dinàmiques socials (Catalunya, 1850-1910)
Recerques. Pastors a les muntanyes del nord-est després del tractat dels Pirineus (Camprodon, Vallespir
i Conflent. 1660-1720). «Visch de mon treball y seguint los amos». Francesos i treballadors a la Catalunya de mas (Bisbat de Girona, segles XVI-XVII).
45juny 2019Portada. 20 anys d’història rural
L’Associació. Sortida als molins de Llagostera
Notes en guaret. Notes sobre els orígens de l’absentisme. Una disgressió des dels diccionaris al big data.
Trobades. Seminari «Rabassa morta i rabassaires (segles XVIII-XX)»
Jornades. «El delme com a font per a la història rural». Impressions del «II Congrés del món de la masia». Recercat 2019 a Cervera
Llibres. Marta Grassot Radresa: Vides privades. Històries compartides. El fons fotogràfic de la família Mascort (1860-1960)
Recerques. La formació d’una classe dirigent (1790-1950). Els Carles en la societat gironina.
44desembre 2018Portada. Una fotografia per a la història
L’Associació. Lliurament del 16è premi Mestall: «Les vides que les pedres callen: vida i abandó del
Marmellar». Accèssit: «Meduses a la bassa. Globalització i entornsrurals: la Vall d’en Bas»
Entrevista. Joan Molla Callís
Trobades. XXIX Seminari d’Història Econòmica i Social «Ni elits ni pobres. Classes mitjanes i canvi social en perspectiva històrica»
Llibres. Joaquim Alvarado Costa i Francisco Manuel Parejo Moruno: Indústria i comerç del
suro. Els Torrellas de Tossa (1879-1923)
Recerques. El treball femení en el camp català al segle XVIII.
L’Associació. Eduard Puig Vayreda, un home del vi. Eva Serra, la històriadora de la «Decadència» que ja no ho és tant. El soci Josep Fontana (1931-2018)
43 juny 2018 Portada. L’aigua dels secans: sortida a Torrebesses, 18 de novembre de 2017
Notes en guaret. Sobre patates i trumfes: algunes pistes a partir del vocabulari
L’Associació. Recercat 2018 a Manresa.  Sortida a Tossa
Llibres. Josep Joan Mateu González: Enginyers i regants. El Canal d’Aragó i Catalunya (1896-1940).
Antoni Riera i Melis. Els cereals i el pa en els països de llengua catalana a la baixa edat mitjana.
Recerques
Història de la indústria làctia a les empreses gironines: la Central Lletera Municipal de Girona i La Lactaria Española de Vidreres, entre d’altres
L’Associació (II) Jorge Gelman, investigador i professor. Francesc Valls en el
record.
42 desembre 2017 Portada. Ens seguiran acompanyant
L’Associació. Notícies del mes de desembre de 2017. Lliurament del 15è Premi Mestall
De la pagesia a la indústria: el cas de la Bauma. La transhumància de l’Alt Empordà al Ripollès
Entrevista. Arnald Plujà Canals
Llibres. David Moré Aguirre: El sublim i el quotidià dels fars de Catalunya. Paisatge, tècnica, cultura i societat a partir dels àlbums de visites. Jordi Planas Maresma: Francesc Torras Sayol. Un propietari conservador al capdavant de l’acció cooperativa. Joan Armangué, Joan Falgueras, Albert Testart: Cambra Agrícola de l’Empordà: Arquitectura, economia i societat.
Trobades. XXVIII Seminari d’Història Econòmica i Social «El consum i l’alimentació en perspectiva històrica»
Recerques. Els treballadors rurals a la regió de Girona. El cas del Baix Empordà (1850-1900).
41 juny 2017 Portada. Sortida a Santa Pau (Garrotxa)
L’Associació. Recercat 2017 a Reus
Documents. Notes de viatge d’un comerciant de taps de Palafrugell a la vigilia de la Primera Guerra Mundial. Eduard Genís a Copenhagen i Instanbul. 1904-1909
Trobades. Seminari «Rabassa morta i rabassaires (segles XVIII-XX)»
Jornada. «Els inventaris post mortem com a font per a la història social i econòmica»
Llibres. Jesús Burgueño i M. Mercè Gras: Atles de la Catalunya senyorial. Els ens locals en el canvi de règim (1800-1860). Albert Compte Freixanet: El Alto Ampurdán. Josep Colomé, Jordi Planas, Francesc Valls- Junyent (eds.): Vinyes, vins i cooperativisme vitivinícola a Catalunya
Recerques. El mercat de la terra en l’Amer del segle XIV. L’emfiteusia l’Alt Empordà (1775-1792). Establiments, subestabliments i contractesa rabassa morta
40desembre 2016Portada Ruta de l’aigua.
L’Associació. Lliurament del 14è Premi Mestall. Tota una vida entrecabaneres. Pastors: tradiciò
i modernitat.
Entrevista. Salvador calatayud
Trobades. XXVII Seminari d’Història Econòmica i Social «Ingressos, riquesa i dinàmiques socials. Una perspectiva històrica». IX congrés sobre Sistemes Agraris, Organització Social i Poder Local als Països Catalans «Recs històrics; pagesia, història i patrimoni». X congrés de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla catalana «Recursos i territori: perspectiva històrica i nous equilibris»
Llibres. Ernest Costa: Pous de neu i de glaç. Jordi Bohigas: Salvador Albert. Literat i polític republicà al servei del país dels taps
Recerques. Els aprenents i l’ofici de teixidor a Castelló d’Empúries (1341-1356). Els nivells de vida a la Catalunya baixmedieval a través dels inventaris post mortem: el cas d’Amer (1380-1410).
Canvis i continuïtats a l’àrea de Santa Coloma de Farners. Una aproximació a partir dels capítols matrimonials, 1750-1805. La masoveria a Llagostera (1910-1975)
 
39juny 2016Portada. La nova Junta Directiva
Estudis. Pierre Vilar i el suro als anys 30 del segle XX
Notes en guaret. Un registre interromput: el padró d’habitants de 1936
Propostes. Una mar de vinyes
Trobades. La família i les dinàmiques socials a l’Antic Règim. II Jornades d’Història Mn. Sanç Capdevila i Felip
L’Associació. Recercat 2016 a Vic
Llibres. Ricard García Orallo: La terra a subhasta. Crisi, endeutament i despossessió al món rural català de finals del segle XIX.
Notes de lectura. Pere Bosch: La lluita per la terra. Solidaritats pageses i conflictivitat rural a la regió de Girona (1931-1936)
Recerques. Albert Sala Reixach: Municipi, finances i èlits locals en una ciutat catalana baixmedieval: Girona, 1345-1445. Albert Serramontmany: Nivells de vida, dinàmiques socials i canvi històric. L’àrea de Besalú, 1750-1850
38desembre 2015Portada. La Rural History 2015 Conference
L’Associació. Lliurament del 13è Premi Mestall
Patrimoni. El Centro de la Emigración Riojana, i un recorregut per Los Cameros i Las Siete Villas
Trobades. Taula rodona. «Oportunitats i reptes del món cultural en el context actual»
Llibres. Julie Marfany; Land, Protindustry and Population in Catalonia, c. 1680-1829. An Alternative Transition to Capitalism? /  Alexandra Capdevila Muntadas, Quan la terra promesa era al Sud. La immigració francesa al Maresme als segles XVI i XVII
Recerques. El conreu de l’arròs. Ampostins i valencians a l’Escala
 
37juny 2015Portada. La dissolució del Patronat Francesc Eiximenis
Entrevista. Mario Zucchitello
Trobades. Els cortals empordanesos. De la baixa edat mitjana al segle XXI / Archivos de familia. Escrituras familiares: patrimonio y documentación / I Congrés del món de la masia: passat, present i futur del territori rural català
Notes de lectura. Josep Maria Gironella i Granés: Els molins empordanesos baixmedievals. Propietat, explotació i fiscalitat
Recerques. Lluís Serrano Jiménez: Els tancaments de terres a la Catalunya del segle XIX
 
36 desembre 2014 Portada. Ressò de la Biblioteca d’Història Rural
L’Associació. Biblioteca d’Història Rural, catorze anys d’estudis sobre la pagesia. Lliurament del 12è Premi Mestall 
«Herbes remeieres. Aplicacions per a tractaments tradicionals»
Estudis. les transformacions en les condicions de les vídues a la regió de Girona (1770-1860)
Notes de lectura. Enric Saguer, Gabriel Jover i Helena Benito (eds.) Comptes de senyor, comptes de pagès. Les comptabilitats en la història rural
Llibres. Josep Grabuleda i Guerau Palmada, El terme de Banyoles. Mario Zucchitello, En mar i en terra. Una història de Tossa i la seva gent (1186-1835)
Trobades. XXIV seminari d’Història econòmica i social  «Mobilitat social i mobilitat geogràfica en la Història de les societats rurals». V seminari d’estudis Medievals «La vida quotidiana a l’edat mitjana». Col·loqui «Migracions i formes de dependència lliures i servils al món rural baixmedieval». 
35juny 2014Portada. Girona acollirà la Rural History Conference 2015
Entrevista. Manuel Sánchez Martínez
Notes en guaret. Imatges a la història
Trobades. «Agricultures alternatives»: un homentarge l’obra de Joan Thirsk
El naixement de les classes mitjanes: una proposta del grup d’Història de les Societats Rurals
XIX Trobada de Centres d’Estudis Locals i Comarcals de les Terres de Girona
L’Associació. Visita a Sant Benet de Bages i a les tines de pedra seca.
Una exposició, un catàleg i una jornada d’estudi entorn del projecte Paisatge latent: closes, cortals i cortalers 

34 desembre 2013 Portada. Epigrafia popular i història rural: crida als lectors del Mestall
L’Associació (I) Lliurament de l’11è Premi Mestall. Genealogia, la descoberta dels nostres orígens
Documents. L’inventari de Jerònim canut, l’avi de Sebastià Casanovas
Patrimoni. El Museu de la Terrissa de Quart
Trobades. XXV Seminari d’Història Econòmica i Social «De quins pagesos parlem? Els processos de diferenciació social en la història rural europea»
Seminari. «El sistema financer al final de l’edat mitjana: instruments i mètodes»
VIII congrés sobre sistemes. agraris, organització social i poder local «Pagesia, indústria i món rural»
Mossos, criades, servents domèstics: l’anàlisi del treball domèstic assalariat a les societats agràries al «Seminario de Historia Social de la Población»
Llibres. Andreu Bosch Rodoreda, Capítols de la Barranxel·leria i del dret de cabeçatge (l’Alguer, s. XVII i 
XVIII). Jordi Planas, Viticultura i cooperativisme. La comarca  d’igualada, 1890-1939
Notes de lectura. Gabriel Jover Avellà i Jerònia Pons Pons. Possessions, renda de la terra i treball assalariat. L’illa de Mallorca, 1400-1660
L’Associació (II) En record del senyor Josep Canal i Roquet
33 juny 2013 Portada. Tres espais de salut en els Pirineus des de la perspectiva del pluralisme mèdic (segles XVIII-XX)
Estudis. Jordi Basadre i Jaume Vicens Vives
L’Associació (I). recercat 2013 i XVIII Trobada de centres d’estudis locals i comarcals de les Terres de Girona a Ripoll. Assemblea general de l’AHR a l’arxiu comarcal del Baix Empordà
Propostes. Exercici a secundària: Comentario sobre mi árbol genealógico
Patrimoni. Al voltant de la vall del riu Corb. La vitalitat de les institucions d’etnografia rural
Llibres. Arnald Plujà i Sònia Masmartí, Els dominis de Sant Pere de Rodes al Cap de Creus. Segons un capbreu de la Cellereria
(1420-1429)
L’Associació (II) En record de la Montse Hosta
32 desembre 2012 Portada. El CRHR i la xarxa internacional CRICEC
L’Associació. Lliurament del 10è Premi Mestall: 1939-1959: anys de gana, contraban i estraperlo al Baix Empordà
Notes de guaret. Els avantatges de demanar dispensa
Patrimoni. El Museu de l’Anxova i la sal de l’Escala. El món agrari a les terres de parla catalana. Cap a una efectiva
acceptació pels grups dominants de la definició jurídica d’activitat agrària
Trobades. XXIV seminari d’Història Econòmica i social «Enriquir-se o empobrir-se amb el deute. Crèdit privat i canvi social en el món rural» 
Notes de lectura. Pere Gifre i Ribas, Delmes, censos i lluïsmes
Llibres. Pere Gifre i Ribas, Els senyors útils i propietaris de mas. Jordi Bolòs, Antonieta Jarne i Enric Vicedo, Condicions de vida al món rural. Jordi Bolòs, Antonieta Jarne i Enric Vicedo, Família pagesa i economia rural
Recerques. Eduard Díaz Capallera: El registre d’hipoteques: una font per a la història social. Estudi comparatiu de les regions de Girona i Tarragona
31 juny 2012 Portada. Un nom més curt, uns horitzons més amplis
Propostes. Terra dels avis
Entrevista. Paul H. Freedman
L’Associació. Sortida: El castell de Montsoriu i el Museu Etnològic del Montseny. Recercat 2012 a Tarragona. XVII Trobada de Centres d’Estudis Locals i Comarcals del Patronat Francesc Eiximenis
Llibres. Elvis Mallorquí, Parròquia i societat rural al bisbat de Girona, segles XIII-XIV
Recerques. Jordi Bohigas i Maynegre «Per Déu i per la ciència!». L’Església i la Ciència en la Catalunya de la Restauració (1873-1923)
30 desembre 2011 Portada. La veu dels masovers
L’Associació. Lliurament del 9è Premi Mestall. Forçats a foc i llum
Trobades. XXII Seminari d’Història Econòmica i Social «Les pràctiques emfitèutiques a l’època moderna i contemporània. Una perspectiva comparada». Comptes de pagès. Una jornada sobre «Les comptabilitats agràries com a font per a la història econòmica i social». 3es Jornades de Ca’Tron «Revolució dels objectes i nivell de vida al camp entre els segles XVII i XIX»
Llibres. Josep Formiga Bosch, Història de Vidreres
Recerques. Fernando Montesinos Vicente, Practicantes, matronas y cirujanos dentistas en la España contemporánea (1855-1932)
Agenda
29 juny 2011 Portada. Empenta i renovació
Allà on hi ha aquelles cases hi pasturaven vaques
Projecte col·laboratiu de recerca sobre els orígens i l'evolució dels cortals
L’Associació. Sortida als cortals de Castelló d'Empúries i Sant Pere Pescador. Recercat 2011
Trobades. V Congrés d'Història Agrària dels Països Catalans. Jornada 'Les possessions mallorquines: passat i present'. XIII Congrés d'Història Agrària
Notes de lectura. Rosa Ros Massana (ed): Els capítols matrimonials. Una font per a la història social
Llibres. David Moré: La vida en los faros de España. Bas J.P. van Bavel  i  Ph. R. Schofiel: The development of leasehold in Northwestern Europe. Josep M. Martínez París: Expansió agrària i conflicte social al segle XVIII
Recerques. Albert Serramontmany: Fonts per a l’estudi de les estructures socials en una època de canvi històric: el corregiment de Girona, 1787-1807. Albert Reixach Sala: Els canviadors a la Girona del segle XIV: el cas de Ramon Medir (c. 1330-1382)
28 desembre 2010 Portada. EURHO, una associació d’història rural europea
Entrevista. Phillipp Schofield
L’Associació. Lliurament del 8è Premi Mestall
Sortida. Les possessions de Mallorca
Trobades. XXII Seminari d’Història Econòmica i Social: «Processos d’empobriment i enriquiment en el món rural». Jornada «Jaume Vicens Vives i els remences»
Notes de lectura. Rosa Congost: Dels capbreus al Registre de la Propietat. Drets, títols i usos socials de la informació a Catalunya (segles XIV-XX)
Llibres. Santiago Zapata: Suredes i indústria surera: avui, ahir i demà. Joaquim Alvarado i Costa: El negoci del suro a la comarca de la Selva. Del segle XVIII a mitjan
segle XX. Ramon Garrabou, José Manuel Naredo (eds.): El paisaje en perspectiva histórica. Formación y transformación del paisaje en el mundo mediterráneo.
Recerques. Sol Lanteri: Un vecindario federal. La construcción del orden rosista en la frontera sur de Buenos Aires. Un estudio de caso (Azul y Tapalqué).
27 juny 2010 Portada. La recerca i la seva organització
La Universitat i els centres d’estudis
Una certa idea de la història...
Entrevista. Rui Santos
Sortida: La Masia Mariona, al peu del Montseny. L'Associació participa a la XV Trobada de Centres Gironins. Recercat 2010 a Badalona
Notes de lectura. Josep Gordi Serrat: L’evolució del paisatge forestal a les terres gironines a la segona meitat del segle XX
Llibres. Xavier Soldevila i Temporal: Crèdit i endeutament al comtat d’Empúries (1330-1335).  Chris Briggs: Credit and Village Society in Fourteenth-Century England. Pere Sala i Jordi Nadal: La contribució catalana al desenvolupament de la indústria surera portuguesa
Recerques. Josep Portell i Tapias: Les dispenses matrimonials d’impediment al Bisbat de Girona a finals del segle XIX. Una exploració. Eugeni Cros Arnay: La reconstrucció familiar a partir de les dispenses matrimonials per impediment. El cas de la parròquia de Sant Pere de l’Escala
Arxius. Excepcional donació de 235 pergamins (segles xIII-XVII) a l’ACAE
26 desembre 2009 Portada. Un banc d’imatges sobre el món agrari
L’Associació. Lliurament del 7è Premi Mestall
Sortida: La Vall d’Aran
Trobades. Col·loqui internacional «Territorio y representación política en América Latina». Congrés El fet fronterer. Fronteres, relacions, intercanvis. Visions de les fronteres des de l’Empordà
Recerques.  Gerard Buxeda i Majoral: El procés de gestació d’una colònia industrial. L’experiència de Manuel Bonmatí, 1884-1912. Lluís Serrano Jiménez: Els bans al segle XIX a Catalunya: tancament de finques i conflictes. Laia Solé i Valls: Plana i litoral del terme de Torroella de Montgrí: les seves diversitats geogràfiques, els seus masos i fortificacions (segle XV i XVI)
Estudis. Massimiliano Grava: L’ús dels sistemes d’informació geogràfica en la cartografia històrica de Bellcaire d’Empordà
Notes de lectura. El valor de publicar a la Biblioteca d’Història Rural. Pasqual  Bernat: Ciència, tècnica i agricultura a la Catalunya de la Il·lustració (1766-1821).
Llibres. Federico de Roberto: Los virreyes. Ippolito Nievo: Las confesiones de un italiano. Joaquim M. Puigvert: Josep Danés i Torras. Noucentisme i regionalisme arquitectònic
25 juny 2009 Portada. Deu anys
Trobades. Jornada Els contractes matrimonials. Una font
per a la història social. VII Congrés  sobre sistemes agraris, organització social i poder local. Família pagesa i economia rural. XXI Seminari d’Història Econòmica i Social. Fonts per a l’estudi dels grups i les desigualtats socials.
L’Associació. XIV Trobada de Centres Gironins. Sortida a La Vall de Requesens
Recerques. Pere Gifre Ribas: En la prehistòria dels hisendats. De senyors útils a propietaris (vegueria de Girona, 1486-1720). Ricard Garcia Orallo: Crisis, endeudamiento y desposesión en el mundo rural catalán de finales del siglo XIX
Notes de lectura. Rosa Congost (ed.) Tratado de la cabrevación de Jaume Tos i Urgellès
Llibres. Joan Manuel Alfaro i Pablo de la Fuente, Dues hores… als búnquers de la Jonquera
Trobades. Final conference - Programme for the Study of European Rural Societies (PROGRESSORE)
24 desembre 2008 Portada. Emili Giralt i Raventós (1927-2008)
L’Associació. En el record
Llibres Emili Giralt i Raventós (dir), Josep M. Saltrach (coord.) Història agrària dels països catalans, vol. 3 [Edat Moderna]; Emili Giralt i Raventós (dir), Ramon Garrabou (coord.) Història agrària dels països catalans, vol. 4 [s. XIX-XX]
L’Associació. Lliurament del 6è Premi Mestall
Sortida. La descoberta del patrimoni hidràulic de Sant Feliu de Pallerols
Recerques en curs. Lluís Sales, Crèdit i morositat a la Catalunya del segle XVI. El cas de la baronia de Llagostera
Trobades. Col·loqui internacional: La desamortització dels béns eclesiàstics. Una perspectiva comparada: França, Península Ibèrica, Amèrica Llatina; l Seminari d’Estudis
Medievals d’Hostalric Les senyories a la Catalunya baixmedieval (ss. XIII-XV)
23 juny 2008 Portada. El nou Institut de Recerca Històrica de la UdG
Estudis. L'ortiga del farmacèutic
L’Associació. L'Associació participa a la IV edició del Recercat. Sortida a la Vall de Bianya
Trobades.  Seminari d'Història Econòmica i Social
Patrimoni.  La Vall del Colca. Els documents del despatx dels procuradors Jou de Figueres
Notes de lectura. Jordi Curbet (ed) Les libretes de memòries de Joan Baptista Serinyana
Llibres. Jaume Torras, Fabricants sense fàbrica. David Moré, Fars i senyals marítims de la Costa Brava. El far de Sant Sebastià (1857-2007)
22 desembre 2007 Josep Danés, l’arquitecte dels Pirineus
Estudis. Estudiants catalans a Beauvais, 1885-1913
L’Associació. Lliurament del 5è Premi Mestall. El mas Massegur: un passat, un present, un futur Sortida: Núria i l'exposició Josep Danés
Llibres. Beppe Fenoglio, La mala suerte. Belén Moreno, Consum i condicions de vida a la Catalunya Moderna.
Notes de lectura. V. Farias, R. Martí, A.Catafau, Les sagreres a la Catalunya Medieval
Recerques en curs  Mallorquí, E., Parròquia i societat rural al bisbat de Girona, s. XIII-XIV
En memòria de l’Assumpta Fabré Dachs
21 juny 2007 XII Trobada de centres d’estudis. L’Associació torna al Recercat.
Entrevista: Andrea Reguera.
Trobades. Les transformacions agràries del segle XVIII català. Història de la veterinària i de la ramaderia. El paisatge, element vertebrador de la identitat empordanesa. IX Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica
Notes de lectura. Mallorquí, E. (coord.), Toponímia, paisatge i cultura. Llibres. Congost, R., Tierras, leyes, historia Prat, E., Serna, È., Vila, P. (eds.), Les ordinacions de la pesquera de Cadaqués. VV.AA., El celler cooperatiu d’Espolla
Lluís Argemí d’Abadal (1945-2007)
20 desembre 2006 La Biblioteca de Pierre Vilar a Girona. Els molins de vent de Mota del Cuervo. Propostes: Un any d’un camp, un riu i unes pomeres. Lliurament del Quart Premi Mestall. L’Associació al Recercat. Sortida: L’Esquerda. poblat ibèric i medieval. Documentació notarial i arxius. IES La Bisbal: Projecte d’història oral: La història parlada
Llibres. J. Planas, Els propietaris i l’associacionisme agrari a Catalunya. P. Vila i É. Serna, Receptes i remeis de Pelegrí Estiu. J. Fort, Els noms de lloc
Recerques en curs. A. Garrido, Pesca i associacionisme: la confraria de Sant Pere de Palamós. C. Solans, Senyors presents, senyors absents. Les baronies de Castellvell de Rosanes, Martorell i Molins de Rei. M. L. Retuerta, Les inversions de capital urbà i el procés de diferenciació social pagesa.
19 juny 2006 Novetats al web. II cuita de forns de rajoler de les Gavarres. Raquel Lacuesta:"La importància de la inclusió de les masies en els inventaris i catàlegs municipals de protecció del patrimoni arquitectònic". Les barraques de pedra seca de la Garriga i el poble de Lladó. Josep Fontana: "La tasca d’Antoni Saumell"
Llibres. E. Saguer, Treball agrari i reproducció econòmica. El Baix Empordà, 1850-1880. R. Lluch, Els remences. La senyoria de l'Almoina de Girona als segles XIV i XV. J. Guitart (coord.) Història agrària dels Països Catalans, vol. 1
18 desembre 2005 L’associació participa al Recercat.  Museu de la vida rural. Entrevista a Gérard Béaur. La pràctica mèdica a la Catalunya rural del XVIII. Els mètodes de la història oral. Condicions de vida al món rural. Lliurament del Tercer Premi Mestall. Les celleres del Rosselló. Els masovers de la regió de Girona
Llibres. J. Alvarado, Industrials i tapers. E. Saguer (coord.), Els últims hereus
Recerques en curs. X. Solà, La reforma catòlica a la muntanya catalana a través de les visites pastorals M. M. Domingo, Vivienda obrera en Bilbao y el Bajo Nervión: las Casas Baratas S. Villalón, Evolució i estructura de la propietat: el cas del Quart d'Escaldes
17 juny 2005 Membres del patronat Francesc Eiximenis. Entrevista a Ignasi Terradas. Les muntanyes i els homes: societat, economia, història .El fons patrimonial Pagès d.Arenys d.Empordà. Salvem la Garriga i el Pla Vinyers
Llibres. J. Alegret i A. Garrido, Història de la Confraria de Pescadors de Palamós. Mario Zucchitello, Navegació i comerç a Tossa. J. M. Salrach; E. Giralt Història agrària dels països catalans. Juan Manuel Alfaro i Pablo de la Fuente, Quan l.Empordà esdevingué frontera
Recerques en curs. Jordi Bohigas, Norbert Font Sagué. Ciència, religió i catalanisme a la Catalunya finisecular. Olivier Codina, Economie et société des vallées andorranes
16 desembre 2004 Toponímia i paisatge rural. L’arquitectura escolar noucentista en el món rural. Lliurament del Segon Premi Mestall. La pela del suro i el veïnat de Montnegre.
Llibres. Joaquim Alvarado, Suro, carracs i taps.Llagostera, 1753-1934. Francesc Valls, La Catalunya atlàntica. Aiguardent i teixits a l'arrencada industrial catalana. Manuel Moreno, El personal polític republicà a l'Ajuntament de Figueres. Lluís Camps, Els castells i masos de Celrà
Recerques en curs. Rosa Lluch, Els remences de l'Almoina de Pa de la Seu de Girona
15 juny 2004
14 novembre 2003
13 juny 2003
12 març 2003
11 novembre 2002
10 juny 2002
09 novembre 2001
08 octubre
2001

07 juny 2001
06 març 2001
05 octubre 2000
04 maig 2000
03 febrer 2000
02 novembre 1999
01 juliol 1999