Formació en xarxa

Avís legal

Aquest lloc web i el domini són propietat de la Diputació de Girona amb domicili a la Pujada de Sant Martí núm. 4-5, CP 17004 Girona, CIF 1700000 A, tel. + 34 972 185 000 i adreça electrònica diputacio@ddgi.cat.

Existeixen drets de propietat intel·lectual sobre textos, imatges, sons, bases de dades i altres creacions accessibles per mitjà d’aquest lloc, drets que pertanyen a la Diputació de Girona o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. La Diputació presenta aquests continguts en aquest lloc amb finalitats d’informació. Els usuaris del lloc poden utilitzar aquests continguts amb aquestes finalitats. De forma general queda prohibida la seva utilització amb finalitats comercials així com la seva transformació o alteració. La Diputació de Girona es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual.

L’escut oficial de la Diputació de Girona i dels ajuntaments, organismes o entitats que ofereixen activitats de formació, i altres dissenys i logotips que configuren la imatge corporativa d’aquestes institucions poden ser utilitzats únicament per a identificar activitats o iniciatives a les quals la Diputació de Girona o els ajuntaments donen suport.

L'usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals o que perjudiquin els drets i interessos de la Diputació de Girona o de tercers. La Diputació de Girona no serà responsable del mal ús que en poguessin fer els usuaris.
La Diputació de Girona adopta les mesures i els procediments necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant el web, segons l'estat de la tecnologia i d'acord amb la tipologia de les transaccions i serveis que es posen a disposició dels usuaris.

La informació que s’obté de les cerques és pròpia de les entitats que participen en el projecte. Aquesta informació no compromet els organitzadors de la formació fins que les persones interessades no en reben la confirmació expressa. 

Les dades personals que els usuaris facilitin per a formalitzar una inscripció seran incorporades a un fitxer de titularitat de l’organisme o entitat organitzadora de l’activitat, amb finalitats d’organització i gestió. Amb l’enviament del formulari, l’usuari autoritza a portar a terme aquest tractament. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació adreçant-se a l’organitzador.

Les dades personals que es facilitin al formulari de subscripció, seran incorporades al fitxer Subscriptors Formació en xarxa, creat per la Diputació de Girona per a l’enviament d’informació d’activitats organitzades a la demarcació. Amb l’enviament del formulari, l’usuari autoritza a portar a terme aquest tractament. En qualsevol moment el subscriptor podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació adreçant-se a la Diputació.

La Diputació de Girona no pot garantir de forma absoluta que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a la Diputació. Tampoc no se’n fa dels retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'accés a Internet o en altres sistemes electrònics, ni dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la Diputació. La Diputació de Girona no garanteix la disponibilitat i continuïtat permanent del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

La Diputació de Girona es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

La Diputació de Girona no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a la Diputació de Girona (framing).

L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'estat espanyol i de Catalunya, essent els jutjats de Girona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.
Diputació de Girona | Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona | Tel. 972 185 000 | Avís legal | Accessibilitat | Contacte