.

CERCADOR _

  • Gascó, Pere

FONS D'ART _

Tornar

Gascó, Pere _

Vic, s. XVI

Retaule de Saht Esteve i Sant Vicenç (fragment)

BIOGRAFIA _

Mestre pintor de retaules de Vic.
Fill, deixeble i alumne del mestre pintor Joan Gascó.
Es destaquen dos treballs seus: Pintura del retaule per a la parròquia de Sant Ciprià, a Mora (diòcesi de Vic) (1533) i el retaule de l’altar de Santa Maria, per a la parròquia de Sant Pere de Torelló (1549) que realitzà conjuntament amb el seus germans Francesc i Sebastià.

OBRES _

BIBLIOGRAFIA _

GARRIGA, Joaquim. L’època del Renaixement, s. XV, ” Història de l’Art Català”, vol. IV, edicions 62, Barcelona, 1998, pàg. 64, 150, 151.
2. RÀFOLS, J. F, Diccionario biogràfico de artistas de Catalunya. Desde la época romana hasta nuestros días, ed. Millàn, Barcelona, 1951 (1 vol.).