.

CERCADOR _

  • Gustau Carbó-Berthold

FONS D'ART _

Tornar

Gustau Carbó-Berthold _

Barcelona, 1941

Espai blau de vent (fragment)

BIOGRAFIA _

Va fer estudis d'arquitectura i de creació artística a l'escola La Llotja de Barcelona, i a l'Escola de Pintura Mural de Sant Cugat del Vallès.

Les seves primeres obres segueixen patrons més convencionals. Posteriorment, evoluciona vers una preocupació pel moviment, que intenta reflectir mitjançant característiques seriacions conceptuals.

OBRES _