.

CERCADOR _

  • Teixidor Busquets, Josep

FONS D'ART _

Tornar

Teixidor Busquets, Josep _

Barcelona, 1826 - Caldes d'Estrach , 1907

Miquelet català (fragment)

BIOGRAFIA _

De ben jove, per imposició familiar, va aprendre l’ofici d’electricista i va treballar, amb molt d’èxit, el metall, gràcies a la facilitat que tenia pel dibuix i al seu natural bon gust. Amb els anys, acabà essent propietari d’un dels establiments més importants de Barcelona, dedicat a aquest ofici.

Teixidor fou qui va realitzar la primera instal·lació de llum amb gas que hi va haver a la Península Ibèrica i, per encàrrec del Govern, anà a París per tal de conèixer i estudiar la construcció dels aparells necessaris per produir els pesos i les mesures del sistema mètric decimal que es volia implantar.

Aconseguit aquest èxit professional, va decidir dedicar-se exclusivament a la pintura. Inicià la seva formació amb Ramon Martí Alsina, i fou bàsicament pintor de paisatges. La temàtica més habitual en les seves obres són les marines, els paisatges, les figures de pagesos i, també, els retrats.

OBRES _

BIBLIOGRAFIA _

RÀFOLS, J. F, Diccionario biografico de artistas de Catalunya. Desde la e¿poca romana hasta nuestros días, ed. Millan, Barcelona, 1954, (3 vol.).
 
FONTBONA, Francesc. Del Neoclassicisme a la restauració, 1808-1888. “Histo¿ria de l’Art Català”, vol, VI edicions 62. Barcelona, 1997.pàg. 138.