.

CERCADOR _

  • Serrano Bou, Joaquim

FONS D'ART _

Tornar

Serrano Bou, Joaquim _

Blanes, 1952

Sonder Zug (fragment)

BIOGRAFIA _

La seva obra, segons Amir, éstà "realitzada normalment en grans formats, és personal i multifacètica, incloent diverses al·lusions noexpressionistes, grafistes, sempre a partir de la recreació d'etapes concretes”.

 L’any 1985, juntament amb Antoni Selvaggi, van obrir el Celler d’Art a Blanes, un espai d’activitats plàstiques i culturals.

 L’any 1984 va participar a la Internacional d’Arts Plàstiques de Barcelona, i a l’exposició “Giròtica”, celebrada a Girona l’any 1986. L’any 1990, exposà “New painting, Red zone”, a Nova York i l’any 1991, a les Sales municipals d’exposició de Girona i a les Galeria Ape, de Nova York. També ha participat en exposicions col·lectives a la Casa de Cultura de Terrassa (1989), a la Penyora de Girona i a les sales d'exposicions de la Fundació “la Caixa” de Girona.

OBRES _

BIBLIOGRAFIA _

Diccionario Ráfols de artistas contemporaneos de Catalunya y Baleares Vol. IV, Romagraf, 1989.

Biennal de Girona (3era, 1993: Girona), coordinador: Sebastià Goday i Marta Piferrer, Barcelona, Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, Girona: Diputació de Girona. 1993.

Primera Mostra d'Art de la Diputació de Girona, 1985.

ARTISTA