.

CERCADOR _

  • Pujol Avellana, Rosa Maria

FONS D'ART _

Tornar

Pujol Avellana, Rosa Maria _

Barcelona, 1945

Guerra, càntir i estovalles (fragment)

BIOGRAFIA _

L'historiador de l'art Corredor Matheos, la defineix com una artista que treballa amb un realisme líric, pròpi de la tendència de mitjan segle XX. Vol aspirar a una senzillesa expressiva reduint esquemàticament la realitat.

OBRES _

BIBLIOGRAFIA _

CORREDOR-MATHEOS, J, La segona meitat del segle XX, Història de l'Art Català. Edicions 62.