.

CERCADOR _

  • Sureda Deulovol, Martí

FONS D'ART _

Tornar

Sureda Deulovol, Martí _

L'Escala- Girona

Mausoleu d'Àlvarez (fragment)

BIOGRAFIA _

Nascut a l'Escala, l'any 1842 es traslladà a la ciutat de Girona. El 1846 obtingué el títol d'arquitecte a l'Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. De seguida demanà a l'Ajuntament de Girona que pogués exercir com a tal i, també, que només poguessin ser arquitectes els qui disposessin del títol corresponent.

Poc després d'obtenir el títol, entrà a l'Ajuntament de Girona com a arquitecte municipal, on s'encarregà de sanejar urbanísticament el barri vell de la ciutat i d’ordenar els nous espais que anaven quedant lliures a la riba esquerra del riu Onyar.

En l’àmbit particular, es dedicà sobretot a temes relacionats amb l'urbanisme de la província de Girona. També va ser arquitecte provincial i diocesà, a més de director de camins veïnals de la Diputació de Girona.

El 1880 va ser escollit president de l'Associació pel Foment de les Arts.

OBRES _

BIBLIOGRAFIA _

FERRER LÓPEZ, Miquel. Martí Sureda Deulovol (1822-1890). Ed. Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Girona, 1994

FONTBONA, F. Història de l'Art Català. Ed. 62, volum VI (1808-1888). 1983.