.

CERCADOR _

  • Bech Beltran, Lola

FONS D'ART _

Tornar

Bech Beltran, Lola _

Barcelona, 1907

Vista de Tossa (fragment)

BIOGRAFIA _

Pintora de la primera meitat del segle XX, va cursar els seus estudis artístics a l’Escola de Belles Arts de Barcelona, en la qual se li concedí una beca per ampliar els coneixements artístics a l’estranger.

Va ser una pintora de paisatges, però sobretot de flors. El seu art, diu Ràfols, és fresc, optimista i d’un gran colorit.

Va exposar individualment per primera vegada l’any 1926, a les Galeries Laietanes de Barcelona. A partir de llavors, l’artista va participar en una gran quantitat d’exposicions, tant individuals com col·lectives, a Barcelona, Madrid, Bilbao,etc.

OBRES _

BIBLIOGRAFIA _

RÀFOLS, J. F, Diccionario biográfico de artistas de Catalunya. Desde la época romana hasta nuestros días, ed. Millàn, Barcelona, 1951 (1 vol.).