.

CERCADOR _

  • Gratacós Massanella, Rosa

FONS D'ART _

Tornar

Gratacós Massanella, Rosa _

Los sitios (fragment)

BIOGRAFIA _

És professora de didàctica de l’expressió musical, plàstica i corporal a la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB.

OBRES _

BIBLIOGRAFIA _

GRATACÓS, ROSA. Otras miradas. Arte y ciegos: tan lejos, tan cerca. Ed. Octaedro, 2006