.

CERCADOR

Qui pot fer la sol·licitud? ―

Qui pot fer la sol·licitud de les exposicions itinerants?

Poden sol·licitar les exposicions itinerants els ajuntaments, les associacions i altres entitats sense ànim de lucre.

Característiques tècniques i espai necessari

Les exposicions itinerants es divideixen en cicles: Exposicions Viatgeres (pintura, dibuix i escultura), Joves Fotògraf(e)s (fotografia) i Fotoperiodisme, entre d'altres.

Totes les exposicions consten de fins a un màxim de 35 peces de diferents mesures. La mida màxima de les peces és de 1,20 x 1,20 m aproximadament. Destaca la seva facilitat de muntatge i desmuntatge.

Tenint en compte que no totes les sales que acullen les exposicions tenen les mateixes dimensions i estructures, cada itinerància s'adaptarà a l'espai que calgui ocupar.

Terminis

El període de temps mínim de préstec de les exposicions és de 15 dies en el mateix espai.

Concessió de l'exposició itinerant

La concessió del préstec de l'exposició es fa per ordre de recepció del formulari de sol·licitud.

La producció, organització i coordinació de les exposicions itinerants es fa des de l'Oficina de Difusió de la Diputació de Girona, la qual s'encarrega de les despeses d'edició del catàleg general de la mostra, de la presentació de la difusió, del transport, del muntatge i del desmuntatge.

Per a un bon funcionament del conjunt de totes les itineràncies, la Diputació de Girona es reserva el dret de canviar parcialment el període d'obertura i tancament de l'exposició, així com el dia de muntatge i desmuntatge, havent-ho consultat previament als responsables de l'espai en qüestió.

Seguretat i conservació

Malgrat que tots els projectes gaudeixen de l'assegurança respectiva, l'ajuntament, associació o entitat sol·licitant és responsable de la seguretat i la conservació de l'exposició itinerant durant el temps que la tingui en dipòsit. És per això que en el moment d'enviar la sol·licitud, caldrà que accepti que compleix les condicions mínimes que es demanen per disposar de la itinerància, les quals queden enumerades en el moment d'emplenar el full de sol·licitud.

Condicions

Comunes per a tots els cicles:

1. Habilitar la sala d'exposicions amb guies i la resta d'elements que en facilitin el muntatge.
2. Il·luminar la sala adequadament (controlar la incidència de la llum sobre les obres i evitar certes formes d'il·luminació que puguin danyar-les o bé que impedeixin que es vegin correctament).
3. Fer arribar a l'Oficina de Difusió de la Diputació de Girona un plànol de la sala on es farà l'exposició.

Per a les Exposicions Viatgeres:

1. Control i seguretat de les obres:

- Habilitar personal que es faci càrrec de l'exposició.
- Controlar permanentment l'inventari de la mostra
- Protegir la mostra contra el robatori mitjançant una alarma de seguretat.

2. Eliminar pols i fums.


La Diputació de Girona es reserva el dret de rebutjar la itinerància en el cas que consideri que la sala no compleix els requisits mínims.

Les vostres dades s'incorporaran al fitxer Llistes de difusió, creat per la Diputació de Girona per fer arribar informació de les seves activitats i serveis. Entenem que, enviant la vostra adreça electrònica, ens autoritzeu a enviar-vos aquesta informació. Podeu modificar les vostres dades o donar-vos de baixa adreçant-vos a difusio@ddgi.cat
Tanca